Z SZACUNKIEM DO LUDZI I ZIEMI

IMC jest jednym z 10 największych rolniczych firm na Ukrainie.

 

 

IMC SMART GREEN STRATEGY 2023-2033

 

Strategiczne kierunki:  

  • Poprawa wydajności operacyjnej 
  • Zmniejszenie zużycia paliw kopalnych 
  • Redukcja emisji gazów cieplarnianych 
  • Zachowanie żyzności i zdrowia gleby 
  • Inwestycje w zakup gruntów rolnych w Ukrainie 
  • Rozwój personelu 
  • Wsparcie lokalnych społeczności 

 

 

Top