Z SZACUNKIEM DO LUDZI I ZIEMI

IMC jest jednym z 10 największych rolniczych firm na Ukrainie.

IMC posiada dwie mleczno-towarowe fermy w regionie Czernichowa. Według stanu na 31.12.2019 rok pogłowie bydła rogatego IMC liczyło 1309 głów, w tym 835 przypadało na krowy.

Obserwuje się ciągły wzrost średniego udoju na farmach IMC, które zwykle są istotnie większe od średniej krajowej. 

 

 

Top