Z SZACUNKIEM DO LUDZI I ZIEMI

Główne obszary działalności IMC to: kultywacja upraw zbożowych i oleistych; hodowla bydła mlecznego;przechowywanie upraw zbożowych i oleistych.

Kluczowe informacje

120 tys. haBank ziemi pod uprawą

554 tys. tonPojemność magazynowa

777 tys. tonProdukcja zbóż i roślin oleistych w 2020

4.4 tys. tonProdukcja mleka w 2020

161.4 mln USDPrzychody w 2020

71.8 mln USDEBITDA w 2020

Aktualności

30.04.2021 IMC skokowo zwiększa zyski

IMC zanotowała czterokrotny wzrost wyniku netto w 2020 r. Spółka wypracowała w ubiegłym roku 31,7 mln USD czystego zysku vs. 7,3 mln USD w 2019 roku.

Przychody Grupy w ubiegłym roku wyniosły 161,4 mln USD (o 5% niższe niż w 2019 r.). Nieznaczny spadek związany jest z mniejszą sprzedażą zbóż i roślin oleistych wywołaną niższymi zbiorami w 2020 r. 98% sprzedaży było wypracowane w segmencie upraw, 1% pochodził z hodowli bydła mlecznego, a pozostały 1% przypadał na usługi związane z magazynowaniem zbóż. 78% przychodów pochodziło z eksportu.

Wynik na poziomie EBITDA w 2020 wzrósł o 83% do 71,8 mln USD. Na istotną poprawę rentowności wpłynęły w dużej mierze istotny wzrost cen na zboża i rośliny oleiste, które produkuje spółka.

Czytaj więcej
Top