Z SZACUNKIEM DO LUDZI I ZIEMI

Główne obszary działalności IMC to: kultywacja upraw zbożowych i oleistych; przechowywanie upraw zbożowych i oleistych.

Kluczowe informacje

120 tys. haBank ziemi pod uprawą

554 tys. tonPojemność magazynowa

651 tys. tonProdukcja zbóż i roślin oleistych w 2022

114.0 mln USDPrzychody w 2022

36.2 mln USDEBITDA w 2022

Aktualności

06.02.2024 IMC osiągnęła rekordowe plony kukurydzy

IMC, notowana na GPW spółka rolnicza na początku lutego zakończyła zbiory kukurydzy. Średni plon wyniósł 12,4 t/ha i był rekordowym w historii firmy, działającej w Ukrainie. Jest on o 1,3 t/ha wyższy od poprzedniego rekordu ustanowionego w 2018 roku. Łącznie zebrano 574 tys. ton kukurydzy z powierzchni 46,3 tys. ha.

Żniwa sezonu 2023 r. były trudne, głównie ze względu na trudne warunki pogodowe jesienią, co doprowadziło do wydłużenia czasu zbiorów. Ponadto praca w regionach przygranicznych Sumy i Czernihów jest skomplikowana ze względu na ciągły ostrzał ze strony Rosji. Niedobory kadrowe również mają na nas negatywny wpływ. Mimo to udało nam się osiągnąć rekordowy plon kukurydzy. Jest to wynik udanego połączenia ciężkiej pracy całego zespołu, opracowanej wysoce wydajnej technologii i sprzyjających warunków pogodowych w okresie wegetacji” - powiedział dyrektor operacyjny IMC Oleksandr Verzhykhovsky.

Czytaj więcej
Top