Z SZACUNKIEM DO LUDZI I ZIEMI

IMC jest jednym z 10 największych rolniczych firm na Ukrainie.

ZIEMIA

Grunty, znajdujące się pod uprawą w obwodach Połtawskim, Czernichowskim, Sumskim należą do terenów najbardziej przydatnych dla hodowli roślin uprawnych z punktu widzenia warunków klimatycznych oraz jakości ziemi.

Bank ziemi IMC składa się pięciu klastrów, w granicach których pola uprawne znajdują się blisko siebie. Pozwala to zwiększyć efektywność operacyjną i osiągnąć redukcję kosztów poprzez optymalizację wykorzystania zasobów ludzkich i technicznych, a także sprzyja wzrostowi skuteczności zarządzania.

 

INNOWACYJNOŚĆ

IMC stosuje nowoczesne metody produkcji i zarządzania w rolnictwie, nieustannie inwestuje w zakup nowych maszyn i urządzeń rolniczych, wyprodukowanych przez wiodących producentów światowych.

Na swoich polach IMC stosuje system penetracji gleby o różnej głębokości: głęboką uprawę spulchniającą, orkę, talerzowanie i kultywowanie. Naprzemienne stosowanie tych technik umożliwia stworzenie optymalnych warunków dla uprawy i hodowli roślin.

Stosowane przez IMC technologie hodowli roślin uprawnych zakładają wykorzystanie siemion, nawozów oraz środków chroniących rośliny przed szkodnikami, dostarczonych przez wyłącznie najlepszych producentów krajowych i zagranicznych.

Są testowane i wdrażane do produkcji elementy precyzyjnego rolnictwa: system GPS monitoringu maszyn i urządzeń rolniczych, zabiegi agrolotnicze, zdalne pobieranie próbek i analiza zasobności gleby, kontrola urodzajności gleby, zmienne dawkowanie podczas siewu i nawożenia.

 

ROŚLINY UPRAWNE

Podstawowymi roślinami, hodowanymi przez IMC są:

  • kukurydza
  • słonecznik
  • pszenica
Top