Z SZACUNKIEM DO LUDZI I ZIEMI

IMC jest jednym z 10 największych rolniczych firm na Ukrainie.

IMC rozpoczęło swoją działalność w 2007 roku. Tym niemniej początki działalności biznesowej obecnych udziałowców Spółki sięgają 1998 roku.

Najważniejsze etapy rozwoju 

2022

24 LUTEGO 2022 R. WOJSKO FEDERACJI ROSYJSKIEJ NAJECHAŁO NA TERYTORIUM UKRAINY, A UKRAIŃSKIE MIASTA ZOSTAŁO OSTRZELANE RAKIETAMI. FEDERACJA ROSYJSKA ROZPOCZĘŁA PEŁNOWYMIAROWĄ WOJNĘ Z UKRAINĄ

Pomoc Siłom Zbrojnym Ukrainy i Obronie Terytorialnej w wojnie z rosyjskim okupantem stała się priorytetem dla IMC od pierwszych dni pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę – 24 lutego 2022 r.

Centrala IMC natychmiast przekazała 10 mln hrywien na specjalne konto Narodowego Banku Ukrainy, utworzone w celu gromadzenia środków na potrzeby Sił Zbrojnych. Przekazaliśmy kolejne 5 mln hrywien na fundusz charytatywny „Wróć żywym”. Firma przeznaczyła 1 milion hrywien na zakup żywności dla naszego wojska. Zakupiliśmy 30 000 worków budowlanych na budowę fortyfikacji w Kijowie, a biurowe laptopy i smartfony przekazano Obronie Terytorialnej miasta.

Przedsiębiorstwa IMC działające w regionach również natychmiast włączyły się do walki z wrogiem. W 2022 roku przedsiębiorstwa IMC z obwodu czernihowskiego, sumskiego i połtawskiego przekazały 37 samochodów osobowych, ciężarowych i osobowych, 6 dronów, 18 krótkofalówek, 11 lornetek, 13 kompletów baterii akumulatorowych , 25 kamizelek kuloodpornych, 32 piece polowe i 2 generatory elektryczne. Przedsiębiorstwa IMC wyprodukowało i dostarczyło 60 metalowych jeżowców przeciwpancernych i 330 jeżowców obronnych do układania konstrukcji obronnych. Zakupiono również 120 fundamentów blokowych i płyt stropowych, które zostały dostarczone na miejsce.

Przedsiębiorstwa IMC stale pomagały również naszym obrońcom w dostawie paliwa do sprzętu i transportu, przekazując 110 960 litrów diesla i benzyny.

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

Mimo wojny IMC kontynuowało działalność w 2022 roku. 73% banku ziemi spółki (87,8 tys. ha) w obwodach czernihowskim, sumskim i połtawskim w Ukrainie, było obsianych pszenicą ozimą, słonecznikiem i kukurydzą. Około 32 tys. hektarów, które firma uprawiała w obwodzie czernihowskim na Ukrainie, sprawdzano pod kątem obecności materiałów wybuchowych i pozostałości po pociskach.

Latem 2022 roku IMC zebrała rekordowy plon pszenicy. Wydajność wyniosła 6,7 t/ha, co jest rekordem we wszystkich latach działalności gospodarczej firmy. Plon słonecznika i kukurydzy w 2022 roku był na poziomie przedwojennym z 2021 roku.

W wyniku pełnoskalowej inwazji Rosyjskiej Federacji w Ukrainie 24 lutego 2022 została tymczasowa wstrzymana działalność mlecznej fermy IMC w czernichowskim obwodzie Ukrainy.

 

2018-2021

IMC była skoncentrowana na realizację strategii, zorientowanej na:

  • zwiększenie efektywności operacyjnej;
  • zmniejszenie zadłużenia odsetkowego;
  • wypłatę dywidend dla akcjonariuszy spółki.
2017

Przeprowadzono rebranding Spółki. Industrial Milk Company zmieniło nazwę na IMC

Formalna decyzja o nowej nazwie Spółki została podjęta 26 kwietnia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W związku z powyższym zostały wprowadzone zmiany do statutu Spółki. Wcześniej Spółka zadecydowała o przeprowadzeniu rebrendingu, który ma lepiej oddawać profil działalności firmy. 

– Zmiana nazwy z Industrial Milk Company na IMC jest dla nas logicznym krokiem, gdyż produkcja mleka odpowiada już za mniej niż 4% przychodów Spółki. Firma od dłuższego czasu skoncentrowana jest uprawie roślin z wykorzystaniem innowacyjnych technologii rolniczych i najlepszych praktyk z zakresu zarządzania. W ciągu 10 lat funkcjonowania firmy skrót IMC organicznie stał się już dla nas drugą nazwą, które znają nasi partnerzy i inwestorzy. Dlatego pod koniec 2016 roku zdecydowaliśmy się na rebrending spółki, którego ostatnim etapem była oficjalna zmiana nazwy. Dziś nazwa Spółki oddaje główne wartości i priorytety towarzyszące nam w pracy czyli I – innovations, M – management, C – commitment – zaznaczył Alex Lissitsa, Prezes IMC. 

IMC uczciła swoje dziesięciolecie

W 2017 roku zespół IMC świętował swoje dziesięciolecie  razem ze swoimi partnerami biznesowymi, przyjaciółmi i wiejskimi społecznościami, gdzie pracują firmy z grupy IMC.

Wypłacono pierwszą dywidendę w historii spółki

W 2017 roku IMC wypłaciła inwestorom pierwszą w historii spółki dywidendę na całkowitą sumę ok 1.66 mln euro.

2015-2016

W okresie 2015-2016 r. IMC pracuje nad wzrostem efektywności procesów biznesowych.

Został wprowadzony system motywacyjny dla personelu, bazujący na wskaźnikach KPI (Kluczowe Wskaźniki Efektywności).

Opracowanie strategii rozwoju spółki na 2016-2020 r.

W 2015 r. IMC rozpoczęło realizację projektu z optymalizacji hodowli bydła mlecznego.

W lipcu 2016r. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD) udzielił IMC kredytu o wartości USD 20 mln.

2013-2014

W 2013 r. IMC zwiększyło swój bank ziemi do 136,6 tys. ha. poprzez przejęcie spółki rolnej, która posiadała 16 tys. ha. ziemi w obwodzie czernihowskim na Ukrainie, i dysponowała zdolnościami przechowywania zbóż i roślin oleistych o pojemości 195 tys. ton. Na bazie majątku nabytej spółki został stworzony nowy klaster w składzie IMC - Prilutsky.

W okresie 2013-2014 IMC po raz pierwszy w swojej historii zbudowało nowy elewator o mocach magazynowych 25 tys. ton kukurydzy. Oficjalne otwarcie inwestycji odbyło się w czerwcu 2014 r.

W wyniku nabycia kolejnych pojemności magazynowych i budowy własnego elewatora łączne mocy magazynowe zbóż i roślin oleistych IMC wyniosły 554 tys. ton.

W styczniu 2014 r. IMC zaciągnęło kredyt długoterminowy w wysokości 30 mln. USD w Międzynarodowej Korporacji Finansowej, wchodzącej w skład Grupy Banku Światowego

Współpraca IMC z Międzynarodową Korporacją Finansową przedłużyła się w ramach projektu "Zrównoważony rozwój małych i średnich przedsiębiorstw rolnych na Ukrainie", który jest realizowany przez tę instytucję, a wspierany finansowo przez fundusze Ministerstwa Finansów Austrii. Celem projektu jest zwiększenie wydajności rolnictwa i stworzenie innowacyjnych rozwiązań high-tech dostępnych dla ukraińskich producentów rolnych. IMC zostało wybrane jako uczestnik projektu wśród wielu krajowych firm rolniczych. Partnerem i doradcą tego projektu są Bayer CropScience oraz Ernst & Young.

2012

Zwiększono bank ziemi uprawnej w 2012 r. o 102 proc., z 59,64 tys. ha koniec 2011 r. do 120,69 tys. ha na koniec 2012 r.

Powiększenie banku ziemi miało miejsce w regionie Połtawy, Sum i Czernihowa. Został stworzony czwarty klaster rolny w regionie Czernihowa z centrum w miejscowości Nosowka.

Zgodnie ze strategią polegającą na działalności Spółki, wykorzystując własne moce magazynowe, IMC zwiększyło moce dla przechowywania zbóż i roślin oleistych o 60% z 211 tys. ton w 2011 r. do 338 mln ton na koniec 2012 r.

Przeprowadzono rebranding. Firma ma nowe logo i styl korporacyjny.

Utworzono program „IMC pomaga”, który łączy wszystkie wieloletnie starania Spółki w kierunku pomocy społecznej w trzech obszarach:

  • pomoc społeczna na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej
  • pomoc społeczna pracownikom przedsiębiorstw IMC
  • pomoc społeczna akcjonariuszom

Wdrożenie systemu zarządzania na bazie widmowej analizy precyzyjnych zdjęć pól ze sputnika (Zintegrowany system zarządzania efektywnością "IMC Compass" - etap III).

2011

W maju 2011 IMC zadebiutowało na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. IMC w ofercie publicznie pozyskało pozyskał 24,4 mln USD na finansowanie rozwoju.

Na koniec 2011 roku IMC uruchomił trzeci klaster rolniczy w regionie Sumy, po przejęciu sześciu przedsiębiorstw rolniczych i silosa na rośliny zbożowe i oleiste o pojemności 34.000 ton.

Bank ziemi zwiększył się do 59.640 hektarów, możliwości magazynowe roślin zbożowych i oleistych wynosiły 211.000 ton.

W 2011 roku produkcja roślin zbożowych i oleistych wynosiła 171,800 ton. Produkcja ziemniaków znacząco się zwiększyła – do 15.400 ton. IMC zbudowało nowe magazyn ziemniaków o pojemności 12.100 ton, wyposażone w specjalne układy sterowania nagrzewaniem i klimatyzacją.

Na koniec roku pogłowie bydła mlecznego wynosiła 7.351, w tym 3.888 krów mlecznych. Produkcja surowego mleka wynosiła 18.100 ton.

Pilotażowy project Fieldlook, dotyczący rolnictwa precyzyjnego, został ukończony razem z IFC i holenderską firmą DIFCO.

Wdrożenie technologii precyzyjnego rolnictwa (Zintegrowany system zarządzania efektywnością "IMC Compass" - etap II).

2010

Całkowity operacyjny bank ziemi wyniósł 37.900 hektarów.

Plony głównych upraw IMC są o 30%-50% wyższe od ukraińskich średnich. Doskonały system zarządzania i użytkowanie nowoczesnych technologii i maszyn umożliwiają osiągniecie o 44% niższych kosztów produkcji w porównaniu do ukraińskiej średniej.

Projekt ożywienia produkcji w regionie Czernichowa rozwijał się. Produkcja ziemniaków wynosiła 5.800 ton.

Produkcja mleka i średnie plony wzrastały. W 2010 roku produkcja surowego mleka osiągnęła 16.100 ton, wydój mleka był o 25% większy od ukraińskiej średniej.

2009

Zarząd wprowadził nowoczesne metody monitorowania i rejestrowania użytkowania środków transportu, wraz ze spalaniem paliwa przy pomocy technologii GPS. Maszyny i środki transportu zostały wyposażone w nadajniki GPS.

Produkcja roślin zbożowych i oleistych wyniosła 154.000 ton, produkcja ziemniaków – 3.800 ton, produkcja surowego mleka – 15.600 ton.

Wdrożenie technologii rachunkowości i kontroli (Zintegrowany system zarządzania efektywnością "IMC Compass" - etap 1).

2008

Całkowity operacyjny bank ziemi wynosił 35.800 hektarów z produkcją roślin zbożowych i oleistych na poziomie 127,000 ton. Został uruchomiany projekt ziemniaczany, z produkcją na poziomie 1.900 ton.

IMC nabyło wertykalny silos na rośliny zbożowe i oleiste o pojemności 100.000 ton w regionie Czernichowa.

Całkowite pogłowie bydła mlecznego wynosiło 6.900, w tym 2.800 krów mlecznych, przy produkcji surowego mleka na poziomie 12.900 ton.

2007

Założyciel IMC sprzedał Klub Sera w 2007 roku prawie za 200 mln USD.

W 2007 została utworzona Grupa IMC, powstała po przejęciu dwóch przedsiębiorstw rolniczych z region Połtawy.

Całkowity operacyjny bank ziemi wynosił 20.600 tys. hektarów z produkcją roślin zbożowych i oleistych na poziomie 55.000 ton. Nabyto także wertykalny silos na rośliny zbożowe i oleiste w regionie Połtawy. Całkowite możliwości magazynowe roślin zbożowych i oleistych wynosiły 72.000 ton.

IMC uruchomiła drugi klaster rolniczy w regionie Czernichowa, poprzez przejęcie czterech przedsiębiorstw rolniczych w 2007 roku.

2006

Przychody Cheese Club Corporation wyniosły 114 milionów USD w 2006 roku, z 11% udziałem w rynku ukraińskim.

2003

Przychody KMPP zwiększyły się pięciokrotnie, z 4 milionów USD w 1999 r. do 20 milionów USD w 2003 r.

Założyciel IMC z sukcesem sprzedał KMPZ spółce Unimilk Group.

Po sprzedaż KMPZ, założyciel IMC podjął decyzję o rozpoczęciu projektu stworzenia Korporacji "Klub Sera" i produkcji twardych serów pod tą marką w celu sprzedaży produkcji na dynamicznie rosnących rynkach Ukrainy, Rosji oraz innych państw z obszaru WNP. Uruchomiana marka nosiła tą samą nazwę. W okresie 2003-2006 nabyto sześć mleczarni.

1999

Dzięki silnej marce KREMEZ, KMPP stał się największym producentem tłustego mleka w regionie.

1998

Założyciel IMC (Aleksandr Pietrow) zakupił Kremienczugskij Mołokopiererabatywajuszczij Zawod (KMPZ) w Połtawskiej obłasti i rozpoczął jego modernizację i rekonstrukcję mocy produkcyjnych.

Top