Z SZACUNKIEM DO LUDZI I ZIEMI

IMC jest jednym z 10 największych rolniczych firm na Ukrainie.

2024
21.05.2024
IMC zakończyło wiosenną kampanię siewną 2024

Łącznie zasiano 24,2 tys. ha słonecznika i 65,8 tys. ha kukurydzy.

„Tegoroczne siewy zbóż jarych rozpoczęły się zgodnie z harmonogramem 10 kwietnia. Jednak w pierwszym tygodniu kampanii siewnej musieliśmy przerwać na 10 dni z powodu niekorzystnych warunków pogodowych (opady oraz niskie temperatury). Prace udało nam się wznowić dopiero pod koniec kwietnia. Niemniej jednak, dzięki naszemu parkowi szybkobieżnych siewników i innego nowoczesnego sprzętu, a także skoordynowanej pracy całego zespołu produkcyjnego, zakończyliśmy kampanię siewną w terminie zbliżonym do optymalnego. Większość obsianych obszarów cechuje się dobrym kiełkowaniem. Dzięki wysoce wydajnej technologii z intensywnym systemem nawożenia i ochrony, możemy spodziewać się osiągnięcia wysokich plonów” - skomentował dyrektor operacyjny IMC Oleksandr Verzhykhovsky.

Czytaj więcej 

06.02.2024
IMC osiągnęła rekordowe plony kukurydzy

IMC, notowana na GPW spółka rolnicza na początku lutego zakończyła zbiory kukurydzy. Średni plon wyniósł 12,4 t/ha i był rekordowym w historii firmy, działającej w Ukrainie. Jest on o 1,3 t/ha wyższy od poprzedniego rekordu ustanowionego w 2018 roku. Łącznie zebrano 574 tys. ton kukurydzy z powierzchni 46,3 tys. ha.

Żniwa sezonu 2023 r. były trudne, głównie ze względu na trudne warunki pogodowe jesienią, co doprowadziło do wydłużenia czasu zbiorów. Ponadto praca w regionach przygranicznych Sumy i Czernihów jest skomplikowana ze względu na ciągły ostrzał ze strony Rosji. Niedobory kadrowe również mają na nas negatywny wpływ. Mimo to udało nam się osiągnąć rekordowy plon kukurydzy. Jest to wynik udanego połączenia ciężkiej pracy całego zespołu, opracowanej wysoce wydajnej technologii i sprzyjających warunków pogodowych w okresie wegetacji” - powiedział dyrektor operacyjny IMC Oleksandr Verzhykhovsky.

2023
23.10.2023
IMC zakończyła siew pszenicy ozimej i podsumowuje zbiory słonecznika

W pierwszej połowie października IMC zakończyła siew pszenicy ozimej. Łącznie zasiano 20,3 tys. hektarów pod zbiory w 2024 roku.

Pod koniec drugiej dekady października spółka zakończyła zbiory słonecznika. Łącznie zebrano 92,7 tys. ton z powierzchni 32,1 tys. ha przy średniej wydajności 2,9 tony z hektara. Plony z pól na północy obwodu czernihowskiego, które nie były uprawiane w ubiegłym roku z powodu okupacji rosyjskiej i późniejszej konieczności sprawdzenia pod kątem obecności ładunków wybuchowych, wyniosły 2,2 t/ha. Na pozostałym obszarze obwodu czernihowskiego, w sumskim i połtawskim wydajność zbiorów ukształtowała się na poziomie 3,3 t/ha.

Czytaj więcej 

24.08.2023
IMC z rekordowymi zbiorami pszenicy ozimej

IMC zakończyła żniwa pszenicy ozimej z najlepszym wynikiem w historii działalności firmy. Średni plon wyniósł 7,1 t/ha – co jest rekordowym poziomem dla Grupy. W tym sezonie IMC zebrała pszenicę ozimą z powierzchni 33,3 tys. ha, uzyskując 236 tys. ton zboża.

- Tegoroczny obszar zbiorów był o ponad 80% wyższy niż tradycyjny obszar upraw ozimych dla naszej firmy, co było spowodowane zmianami w strukturze płodozmianu na korzyść kultur ozimych zastępujących kukurydzę. Niemniej jednak udało nam się zebrać całe zboże w odpowiednim czasie i osiągnąć doskonałe wyniki pomimo przedłużonego siewu pszenicy ozimej w ubiegłym roku i zmniejszonej ilości nawozu - podsumował Oleksandr Wierżichowskij, Dyrektor Operacyjny IMC.

23.06.2023
IMC podpisała umowę kredytową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR)

Wartość umowy kredytowej z EBOiR to 10 mln USD. Umowa przewiduje również pozyskanie kolejnych 3 mln USD z Clean Technology Fund.

Środki pozyskane od międzynarodowego banku będą wykorzystane na zakup floty ciężarówek zbożowych. Inwestycja ma poprawić wydajność operacyjną i zwiększyć możliwości eksportowe IMC.

Pieniądze otrzymane od międzynarodowej instytucji pozwolą na realizację planów spółki ogłoszonych w ramach Smart Green Strategy 2023-2033.

Umowa kredytowa została podpisana 22 czerwca 2023 r. w Londynie podczas konferencji na temat odbudowy Ukrainy, w obecności Julii Svyrydenko, pierwszej wicepremier Ukrainy i ministra gospodarki Ukrainy oraz Tarasa Wysockiego, pierwszego wiceministra Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy.

22.05.2023
IMC zakończyła siew zbóż jarych

Łącznie w pięciu klastrach IMC w obwodach czernihowskim, sumskim i połtawskim zasiano 78,5 tys. hektarów zbóż jarych, w tym 46,3 tys. hektarów kukurydzy i 32,2 tys. hektarów słonecznika.

"Ze względu na deszczowy i chłodny marzec i kwiecień, wiosenna kampania siewna w IMC rozpoczęła się dopiero 20 kwietnia. Niemniej jednak udało nam się przeprowadzić siew w czasie zbliżonym do optymalnego. W tym roku powierzchnia upraw jarych w IMC jest nieco mniejsza niż tradycyjnie, biorąc pod uwagę prawie dwukrotny wzrost upraw pszenicy ozimej w płodozmianie na 2023 r." - powiedział Oleksandr Wierżichowskij, Dyrektor operacyjny IMC.

06.03.2023
IMC zakończyła najdłuższe żniwa kukurydzy

Na początku marca zakończono zbiory kukurydzy we wszystkich gospodarstwach IMC. W sumie z powierzchni ponad 50,2 tys. ha uzyskano ponad 532 tys. ton. Średnia wydajność wyniosła 10,6 t/ha, co jest drugim najlepszym wskaźnikiem w przypadku kukurydzy w całej 15-letniej historii IMC.

Czytaj więcej 

12.01.2023
WSPÓLNIE ZBLIŻAMY SIĘ DO ZWYCIĘSTWA

Pomoc Siłom Zbrojnym Ukrainy i Obronie Terytorialnej w wojnie z rosyjskim okupantem stała się priorytetem dla IMC od pierwszych dni pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę – 24 lutego 2022 r.

Centrala IMC natychmiast przekazała 10 mln hrywien na specjalne konto Narodowego Banku Ukrainy, utworzone w celu gromadzenia środków na potrzeby Sił Zbrojnych. Przekazaliśmy kolejne 5 mln hrywien na fundusz charytatywny „Wróć żywym”. Firma przeznaczyła 1 milion hrywien na zakup żywności dla naszego wojska. Zakupiliśmy 30 000 worków budowlanych na budowę fortyfikacji w Kijowie, a biurowe laptopy i smartfony przekazano Obronie Terytorialnej miasta.

Przedsiębiorstwa IMC działające w regionach również natychmiast włączyły się do walki z wrogiem. W 2022 roku przedsiębiorstwa IMC z obwodu czernihowskiego, sumskiego i połtawskiego przekazały 37 samochodów osobowych, ciężarowych i osobowych, 6 dronów, 18 krótkofalówek, 11 lornetek, 13 kompletów baterii akumulatorowych , 25 kamizelek kuloodpornych, 32 piece polowe i 2 generatory elektryczne. Przedsiębiorstwa IMC wyprodukowało i dostarczyło 60 metalowych jeżowców przeciwpancernych i 330 jeżowców obronnych do układania konstrukcji obronnych. Zakupiono również 120 fundamentów blokowych i płyt stropowych, które zostały dostarczone na miejsce.

Przedsiębiorstwa IMC stale pomagały również naszym obrońcom w dostawie paliwa do sprzętu i transportu, przekazując 110 960 litrów diesla i benzyny.

Razem do zwycięstwa! Sława Ukrainie!

2022
03.11.2022
IMC zakończyła zbiory słonecznika

IMC z powierzchni 19,2 tys. ha zebrała ponad 65 tys. ton słonecznika. Wydajność tej uprawy osiągnęła poziom 3,4 t/ha czyli porównywalny z tym przed rokiem (o 3% mniej niż w 2021 r.). Dlatego mając na uwadze trudne warunki wojenne, uzyskane plony słonecznika to dobry rezultat na poziomie poprzednich rekordowych lat.

- Niesprzyjające warunki pogodowe spowodowały późne rozpoczęcie siewu i zbioru słonecznika w tym roku. Skutkiem tego był nieznaczny spadek plonów w porównaniu do lat poprzednich. Jesteśmy jednak bardzo zadowoleni z uzyskanych zbiorów. W końcu w przededniu wiosennej kampanii siewu słonecznika część naszej ziemi znajdowała się w strefie aktywnych działań wojennych. Ostatecznie dzięki zwycięstwu Sił Zbrojnych Ukrainy, a także bezinteresownej pracy zespołu IMC wszystko się udało - podsumował Oleksandr Wierżichowskij, Dyrektor Operacyjny IMC. 

01.11.2022
IMC zakończyła siew pszenicy ozimej

W tym roku IMC zasiało pszenicę ozimą na powierzchni ponad 33 tys. hektarów, czyli o 80% więcej niż tradycyjny areał przeznaczany pod tą uprawę w poprzednich latach.

Wojna wymusiła na IMC weryfikację struktur zasiewów w 2022. Areał kukurydzy został zmniejszony na korzyść pszenicy ozimej, gdyż kukurydza wymaga większych wydatków na gaz oraz energię elektryczną wykorzystywaną w procesie suszenia ziarna.

Jesienią, pod pszenicę ozimą zostały przeznaczone też pola, na jakich nie były prowadzony wiosenny siew ze względu na konieczność rozminowywania i  zbadanie tych obszarów pod kątem obecności odłamków pocisków.

Jednak ze wzrostem areału pszenicy ozimej IMC wiąże również pozytywne oczekiwania. Po pierwsze, jest to wkład IMC w bezpieczeństwo żywnościowe Ukrainy. Po drugie, całkowita powierzchnia upraw pszenicy ozimej w Ukrainie w 2022 r. znacznie się zmniejszyła co potencjalnie wpłynie negatywnie na podaż pszenicy na rynku światowym i doprowadzi do wzrostu cen pszenicy

Czytaj więcej 

22.08.2022
Rekordowe plony pomimo wojny

Pod koniec ubiegłego tygodnia grupa rolnicza IMC, notowana na warszawskiej giełdzie, zakończyła żniwa ozimej pszenicy. Spółka, pomimo trwającej wojny, zanotowała rekordową wydajność tego zboża.

Pszenica była zasiana na powierzchni 18,3 tys. h, z której zebrano 123 tys. ton. To daje średnią wydajność z hektara na poziomie 6,7 ton. Jest to najlepszy wynik spółki w historii jej działalności. Wydajność jest o 18% lepsza od rezultatów z 2021 roku.

Czytaj więcej 

17.05.2022
IMC zakończyło „wojenny” siew zbóż jarych w optymalnym terminie

15 maja grupa rolnicza IMC zakończyła najcięższą kampanię siewną w całej swojej 15 letniej historii działalności. Pomimo trwającej wojny spółce udało się przeprowadzić siew zbóż w ciągu 3 tygodni. 

W sumie zasiano słonecznik na powierzchni 19,2 tys. ha oraz kukurydzę na areale 50,2 tys. ha.

Czytaj więcej 

03.03.2022
Szanowni pracownicy IMC i partnerzy naszej spółki!

Od pierwszych dni podłej inwazji Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy nasza spółka okazuje wszechstronną pomoc i wsparcie w walce z okupantem. IMC okazuje wszystkie materialne zasoby spółki, które są niezbędne dla ochrony naszej Ojczyzny i narodu Ukrainy. Setki naszych pracowników walczą w szeregach Sił Zbrojnych Ukrainy i Obrony Terytorialnej.

IMC nie będzie współpracować z żadną firmą, organizacją oraz bankiem, współpracującym lub posiadającym jakiekolwiek biznesowe relacje z firmami, organizacjami lub bankami z Federacji Rosyjskiej. Uważamy takie firmy, organizacje i banki za współwinne krwawych przestępstw, których dokonuje Federacja Rosyjska wobec Ukrainy i naszego narodu.  

Walczymy! Wszystko dla Zwycięstwa! Sława Ukrainie!

17.02.2022
IMC gotowa do kampanii siewnej 2022 r.

IMC aktywnie przygotowuje się do siewu zbóż jarych, który rozpocznie się w kwietniu 2022 r.

IMC w ramach przygotowań do kampanii siewnej jest już w 100% zaopatrzona w nasiona, środki ochrony roślin oraz nawozów, które będą wykorzystane w trakcie nowego sezonu. Trwają obecnie coroczne treningi służb agronomicznych i inżynieryjnych. Zbliżają się do końca remonty maszyn rolniczych, a na stan firmy trafiają nowe siewniki i traktory.

Czytaj więcej 

2021
16.12.2021
Wyniki zbiorów kukurydzy na polach IMC istotnie powyżej planu

IMC zakończyła żniwa kukurydzy, która w tym sezonie była uprawiana na powierzchni ponad 68 tys. ha. W sumie plon tej uprawy wyniósł 718 tys. ton, czyli o 11% więcej niż przed rokiem. Żniwa kukurydzy okazały się lepsze od pierwotnych założeń spółki. Średnia wydajność kukurydzy wyniosła 10,55 t/ha vs 9,33 t/ha w ubiegłym roku. Jest to jednocześnie drugi najlepszy wynik w tym obszarze w 14 letniej historii działalności firmy.

Czytaj więcej 

20.10.2021
IMC z bardzo dobrymi zbiorami słonecznika

IMC podsumowała zbiory słonecznika, który w tym sezonie był uprawiany na powierzchni 25,7 tys. ha. W sumie plon tej rośliny wyniósł 91 tys. ton. Dodatkowo, w ostatnim czasie spółka zakończyła siew pszenicy ozimej na przyszły sezon.

Wydajność zbiorów słonecznika osiągnęła poziom 3,52 t/ha i jest to jednocześnie drugi wynik w historii spółki. Jednocześnie przekracza on o 52% średnią tegoroczną wydajność słonecznika na Ukrainie (2,31 t/ha według stanu na 18.10.2021 według danych ministerstwa polityki rolnej i żywnościowej Ukrainy).

Jednocześnie od drugiej połowy września do pierwszej połowy października zasiano pszenicę ozimą na powierzchni 18,4 tys. ha.

Czytaj więcej 

27.08.2021
Rekordowe zyski IMC w pierwszym półroczu 2021 r.

Przychody IMC w pierwszej połowie roku 2021 wzrosły o 6% do 84,8 mln USD w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem. Zysk netto IMC wzrósł o 189% do 77,4 mln USD, a EBITDA zwiększyła się o 93% do 91,9 mln USD. Skokowe wzrosty to efekt zwiększających się cen zbóż i roślin oleistych, które uprawia spółka. To rekordowe pod tym względem półrocze w 14 letniej historii działalności Grupy.

Czytaj więcej 

12.08.2021
IMC podsumowuje żniwa pszenicy ozimej

IMC w tym tygodniu zakończyła zbiory pszenicy ozimej. W trakcie żniw zebrano 122 tys. ton zboża z powierzchni 21,4 tys. ha. Wyniki są na podobnym poziomie jak przed rokiem (123 tys. ton).

Wydajność upraw pszenicy w tym sezonie wyniosła 5,7 ton z hektara, co jest o 25% wynikiem lepszym niż średnia na Ukrainie (4,55 t/ha).

Czytaj więcej 

24.05.2021
IMC przeprowadziła wiosenną kampanię siewną na ponad 94 tys. ha

IMC w ubiegłym tygodniu zakończyła wiosenną kampanie siewną. Największy udział w strukturze upraw zajęła kukurydza – 68,5 tysięcy hektarów, która od wielu lat jest głównym zbożem w gospodarstwach IMC. 25,8 tysięcy hektarów zajął areał przeznaczony pod słonecznik.

Czytaj więcej 

30.04.2021
IMC skokowo zwiększa zyski

IMC zanotowała czterokrotny wzrost wyniku netto w 2020 r. Spółka wypracowała w ubiegłym roku 31,7 mln USD czystego zysku vs. 7,3 mln USD w 2019 roku.

Przychody Grupy w ubiegłym roku wyniosły 161,4 mln USD (o 5% niższe niż w 2019 r.). Nieznaczny spadek związany jest z mniejszą sprzedażą zbóż i roślin oleistych wywołaną niższymi zbiorami w 2020 r. 98% sprzedaży było wypracowane w segmencie upraw, 1% pochodził z hodowli bydła mlecznego, a pozostały 1% przypadał na usługi związane z magazynowaniem zbóż. 78% przychodów pochodziło z eksportu.

Wynik na poziomie EBITDA w 2020 wzrósł o 83% do 71,8 mln USD. Na istotną poprawę rentowności wpłynęły w dużej mierze istotny wzrost cen na zboża i rośliny oleiste, które produkuje spółka.

Czytaj więcej 

28.04.2021
Strategia IMC zatwierdzona na lata 2021-2030

27 kwietnia 2021 Rada Dyrektorów IMC zatwierdziła strategię na lata 2021 – 2030. Najbliższe 10 lat IMC będzie pozostawać spółką rolniczą, która zajmuje się uprawą wysokodochodowych, zorientowanych na eksport upraw. Firma będzie skoncentrowana na efektywności operacyjnej i zrównoważonym rozwoju wobec ludzi, ziemi i środowiska. Strategia spółki zakłada coroczną wypłatę dywidendy akcjonariuszom IMC.

2020
07.12.2020
IMC z dobrymi zbiorami kukurydzy

IMC, grupa rolnicza działająca na Ukrainie, w ubiegłym tygodniu zakończyła zbiory kukurydzy, największej uprawy spółki. IMC w tym sezonie zebrała kukurydzę z powierzchni 69,2 tys. ha, a plon wyniósł 645,5 tys. ton co daje wydajność na poziomie 9,33 t/ha. Wynik ten jest lepszy o 77% od średniej krajowej (według oficjalnych danych 30.11.2020 średnia wydajność kukurydzy na Ukrainie wyniosła 5,26 t/ha).

Czytaj więcej 

15.10.2020
IMC z wysokimi plonami słonecznika i zakończonym siewem pszenicy ozimej

W efekcie 90 tys. ton słonecznika zebrano z powierzchni 25,8 tys. ha, co daje średnią wydajność na poziomie 3,5 t/ha. Jest to nie tylko bardzo dobry wynik na tle historycznych rezultatów IMC, ale również w porównaniu do średniej na Ukrainie. Wydajność słonecznika w gospodarstwach giełdowej grupy była o 84% lepsza niż średnia krajowa.

Równolegle spółka prowadziła siew pszenicy ozimej. W sumie pod tą uprawę przeznaczona 21,4 tys. ha co jest zgodne z zaplanowaną strukturą wykorzystania banku ziemi.

Czytaj więcej 

28.08.2020
IMC zwiększa zysk EBITDA w pierwszym półroczu 2020

IMC, grupa rolnicza działająca na Ukrainie poprawiła wynik EBITDA o 13% do 47,6 mln USD. Spółka kontynuowała strategie zmniejszenia długu go do 43 mln dolarów na koniec czerwca 2020 r.

Czytaj więcej 

07.08.2020
IMC zakończyła żniwa pszenicy ozimej

IMC, grupa rolnicza działająca na Ukrainie w tym tygodniu zakończyła zbiory pszenicy ozimej. W trakcie żniw trwających około trzy tygodnie zebrano zboże z powierzchni 21,2 tys. ha, czyli o ponad 60% większej niż przed rokiem. W sumie w gospodarstwach spółki zebrano 123 tys. tony pszenicy ozimej przy wydajności 5,83 t/ha. Była ona o 52% lepsza niż średni plon na Ukrainie. Według danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarki, Handlu i Rolnictwa Ukrainy na dzień 30.07.2020 wydajność pszenicy sięgnęła 3,8 t/ha.

Czytaj więcej 

21.05.2020
IMC z sukcesem przeprowadziła kampanią siewną

IMC, grupa rolnicza działająca na Ukrainie,19 maja zakończyła wiosenną kampanie siewną. Spółka przeprowadziła zasiew w planowanym terminie pomimo ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa. Władze spółki optymistycznie patrzą na perspektywy dobrych plonów. Największy udział w strukturze upraw zajęła kukurydza – 69 tysięcy hektarów, która od wielu lat jest głównym zbożem w gospodarstwach IMC. 26 tysięcy hektarów zajął areał przeznaczony pod słonecznik.

Czytaj więcej 

01.05.2020
IMC dynamicznie zwiększyła przychody w 2019 r.

IMC, grupa rolnicza notowana na GPW zanotowała w ubiegłym roku 29% wzrostu przychodów do 169,6 mln USD. Spółka oprócz wzrostu skali biznesu skupiła się również na kontynuacji strategii redukcji zadłużenia, które w ciągu roku spadło o 20%.

Czytaj więcej 

2019
26.11.2019
IMC zakończyła zbiory kukurydzy

W ubiegłym tygodniu grupa rolnicza IMC, notowana na GPW, zakończyła zbiory kukurydzy i jednocześnie tegoroczny sezon żniw. Z powierzchni 69,5 tys. hektarów zebrało 671,5 tys. ton kukurydzy, co daje wydajność na poziomie 9,7 t/ha. Jest to drugi wynik w całej 12 letniej historii spółki. Wydajność kukurydzy na polach uprawianych przez IMC jest lepsza od średniej na Ukrainie o 37% (według danych ukraińskiego ministerstwa polityki rolnej i żywności wyniosła ona 7,1 t/ha). Wyniki żniw kukurydzy, które jest najważniejszą uprawą dla spółki, byłe też o ponad 10% lepsze od średniej wypracowanej w gospodarstwach IMC w ostatnich siedmiu latach.

Czytaj więcej

08.10.2019
IMC notuje rekordowe plony słonecznika

Grupa rolnicza IMC, notowana na GPW zakończyła żniwa roślin oleistych. Zebrała w tym sezonie 84 tys. ton słonecznika z powierzchni 22,8 tys. ha co jest najlepszym wynikiem w historii Spółki. Wydajność słonecznika na polach IMC osiągnęła poziom 3,7 t/ha, co jest o 60% wynikiem lepszym od średniego wyniku na Ukrainie. Dla porównania w ubiegłym roku plony słonecznika wynosiły 3,5 t/ha. IMC zakończyła również zbiory soi. Z powierzchni 10,8 tys. ha zebrano 28,1 tys. ton tej uprawy. Wydajność soi osiągnęła 2,6 t/ha czyli o 10% więcej niż średnia dla tej rośliny oleistej na Ukrainie. Spółka zakończyła również siew pszenicy ozimej na 2020. W nowym sezonie IMC przeznaczyła pod uprawę tego zboża 21,1 tys. ha w porównaniu do 13,1 tys. ha w sezonie 2018/2019.

Czytaj więcej

27.09.2019
IMC skokowo zwiększa przychody i notuje wyższe zyski

Grupa rolnicza IMC, notowanej na GPW wypracowała w pierwszym półroczu 2019 r. przychody na poziomie 96 mln USD czyli o 52% wyższe niż przed rokiem. Spółka zanotowała również poprawę wyniku netto i EBITDA oraz zredukowała zadłużenie.

Czytaj więcej

06.08.2019
IMC osiągnęła rekordowe plony pszenicy ozimej

Grupa rolnicza IMC zakończyła w ubiegłym tygodniu zbiory pszenicy ozimej. Wydajność osiągnęła poziom 6,3 t/ha i co jest  najlepszym wynikiem w całej historii upraw tego zboża w gospodarstwach należących do Spółki. W tym sezonie w gospodarstwach IMC zebrano 82,3 tys. ton pszenicy z powierzchni 13,1 tys. ha. Wydajność zboża okazała się o 11% lepsza niż w rekordowym 2017 r i 15% wyższa niż przed rokiem. Wynik był również o 55% lepsza niż średnia krajowa (według danych ukraińskiego ministerstwa polityki rolnej i żywności na koniec lipca średnia wydajność pszenicy ozimej wynosiła 4,04 t/ha).

Czytaj więcej

28.05.2019
IMC przeprowadziła siew zbóż jarych w lepszych warunkach pogodowych niż przed rokiem

Grupa rolnicza IMC, notowana na GPW i działająca na Ukrainie zakończyła w ubiegłym tygodniu wiosenną kampanię siewną. Uprawy jare zostały zasiane na powierzchni ponad 104 tys. ha, przy czym tradycyjnie największy nacisk spółka położyła na kukurydzę. Siew zbóż i roślin oleistych przeprowadzonych w korzystnych warunkach atmosferycznych, lepszy niż w poprzednim sezonie.

Czytaj więcej

01.05.2019
IMC skokowo zwiększa zyski i planuję wypłatę dywidendy

Grupa rolnicza IMC, notowana na GPW w ubiegłym roku wypracowała zysk netto na poziomie 27,6 mln USD czyli o 55% więcej niż 2017 roku. Na bardzo dobre wyniki wpłynęły rekordowe plony zbóż i roślin oleistych (856 tys. ton, 27% wzrost r/r.) oraz zmniejszenie kosztów finansowych o 17% (do 5 mln USD rocznie) w porównaniu do 2017 r. Przychody IMC w 2018 r. wzrosły o 4% do 131,6 mln USD, a wynik EBITDA zwiększył się o 30% do 50,8 mln USD.

Czytaj więcej

05.03.2019
IMC zwiększyła w 2018 r. zbiory zbóż i roślin oleistych o 27%

Grupa rolnicza IMC, notowana na GPW w ubiegłym roku zanotowała rekordowe zbiory zbóż i roślin oleistych na poziomie 856 tys. ton czyli o 27%. W bieżącym roku Spółka planuje nowe inwestycje w nowoczesną technikę rolniczą, która m.in. ma pomóc w osiąganiu jeszcze lepszej wydajności. Spółka pracuje też nad efektywnością finansową poprzez systematyczne zmniejszanie zadłużenia – w tym roku planuje redukcję o ponad 10 mln USD.

Czytaj więcej

2018
28.12.2018
IMC awansowała do indeksu sWIG80

Grupa rolnicza po sesji 21 grudnia 2018 trafiła do indeksu sWIG80, grupującego małe spółki z GPW o największym obrotach i największej wartości free floatu. GPW podjęła stosowną uchwałę 6 grudnia 2018 r. na podstawie kwartalnej rewizji indeksów. 27 grudnia 2018 r. jest pierwszą sesją z nowym składem indeksu sWIG80, uwzględniającego akcje IMC.

04.12.2018
IMC z rekordowymi zbiorami kukurydzy

Grupa rolnicza IMC, notowana na GPW w ubiegłym tygodniu zakończyła żniwa kukurydzy – w najważniejszej uprawy dla spółki. Średnia wydajność tego zboża przed osuszeniem osiągnęła 11,1 t/ha co jest o 22% lepszym wynikiem niż w ubiegłym rekordowym roku. Dla porównania średnia dla Ukrainy, zgodnie z danymi rządowymi, wyniosła w tym sezonie 7,7 t/ha. Bardzo dobre wyniki to efekt m.in. wykorzystywania wysokogatunkowych nasion, środków ochrony i technologii w zakresie smart farming.

Czytaj więcej

16.11.2018
IMC ze znaczącym wzrostem zysku po trzech kwartałach 2018 r.

Grupa rolnicza IMC, notowana na GPW zwiększyła w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy zysk o 16% do 32,1 mln USD w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem. Jednocześnie spółka znacząco zredukowała w tym okresie. zadłużenie finansowe.

Czytaj więcej

16.10.2018
IMC pomyślnie przeprowadziła siew zbóż jarych

W ubiegłym tygodniu grupa rolnicza IMC zakończyła zbiory soi z wydajnością na poziomie 3 t/ha czyli o 30% większą niż w poprzednim sezonie. Jeszcze wcześniej – 29 września Spółka podsumowała żniwa słonecznika, którego wydajność sięgnęła 3,5 t/ha o 21% lepiej niż przed rokiem

Czytaj więcej

30.04.2018
IMC zwiększa przychody i zmniejsza dług

Grupa rolnicza IMC, notowana na GPW zwiększyła w 2017 roku przychody o 2% do 126,8 mln USD. Spółka kontynuowała w ubiegłym roku politykę zmniejszenia zadłużenia. W efekcie dług IMC spadł o 19,1 mln USD do 64,5 mln USD. Dzięki tym działaniom koszty finansowe spółki spadły o 51% do 6 mln USD. 

Czytaj więcej

07.02.2018
IMC znacząco poprawia wydajność roślin oleistych

Grupa rolnicza IMC, notowana na GPW zakończyła zbiory kukurydzy – najważniejszej uprawy dla spółki. Pomimo, niesprzyjających warunków atmosferycznych, osiągnęła wydajność z hektara na rekordowym poziomie – 9,1 t/ha (przed osuszeniem), czyli takim samym jak w 2016 roku – najlepszym sezonie w historii firmy. Dobre wydajności IMC uzyskuje m.in. dzięki wprowadzaniu innowacji – satelitarnego monitoringu czy systemów autopilota z sygnałem GPS o wysokiej precyzji.

Czytaj więcej

2017
17.11.2017
IMC zmniejsza dług i wypłaca dywidendę

Po trzech kwartałach 2017 rolnicza grupa IMC, notowana na GPW, wypracowała 27,6 mln USD zysku netto i jednocześnie zredukowała zobowiązania finansowe o 12,9 mln USD do  70,7 mln USD. W tym czasie spółka wypłaciła pierwszą w historii dywidendę na którą przeznaczyła równowartość ponad 1,99 mln USD (1,66 mln euro, 0,05 euro na akcję).

Czytaj więcej

11.10.2017
IMC z dobrą wydajnością soi i słonecznika

IMC podsumowała zbiory roślin oleistych zakończonych na przełomie września i października. Wydajność obu upraw jest istotnie większa od średniej ogólnokrajowej, a także tej w regionach działalności Spółki (Czernichów, Połtawa, Sumy). Firma zakończyła również siew pszenicy ozimej na 2018 r. i oczekuje wysokiej wydajności zboża.

Czytaj więcej

29.08.2017
IMC zwiększa przychody i wypłaca pierwszą w swojej historii dywidendę

Grupa rolnicza IMC, notowana na GPW podsumowała wyniki finansowe w pierwszym półroczu. Przychody ze sprzedaży spółki wzrosły do 62,6 mln USD czyli o 15% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Jednocześnie Rada Dyrektorów zdecydowała o wypłacie  dywidendy 0,05 euro na akcje. To pierwsza w historii tej spółki dywidenda.

Czytaj więcej

22.08.2017
IMC zrefinansowała kredyty o wartości 20 mln USD

Grupa rolnicza IMC, notowana na GPW, w ostatnich tygodniach wynegocjowała nowe warunki kredytów, dzięki czemu koszty finansowe spółki spadną o 850 tys. USD. IMC konsekwentnie realizuje strategie zmniejszenia zadłużenia i obniżenia kosztów kredytów. W ramach tych działań w lipcu i sierpniu Spółka zrefinansowała kredyt w Alfa Banku (kredyt o wartości 10 mln USD) i w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (10,1 mln USD).

Czytaj więcej

14.08.2017
IMC osiągnęła rekordową wydajność pszenicy ozimej

W ubiegłym tygodniu grupa rolnicza IMC, notowana na GPW zakończyła żniwa pszenicy ozimej. Wydajność osiągnęła poziom 5,7 t/ha i co jest  najlepszym wynikiem w całej historii upraw tego zboża w gospodarstwach należących do Spółki. IMC osiągnęła najlepsze wyniki pomimo gorszych warunków atmosferycznych i niższej średniej ogólnokrajowej niż przed rokiem.

Czytaj więcej

25.05.2017
Industrial Milk Company zmieniło nazwę na IMC

Industrial Milk Company S.A. otrzymała decyzję o zarejestrowaniu zmian nazwy Spółki. Od 26 kwietnia oficjalną nazwą firmy jest IMC S.A. Formalna decyzja o nowej nazwie Spółki została podjęta 26 kwietnia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W związku z powyższym zostały wprowadzone zmiany do statutu Spółki. Wcześniej Spółka zadecydowała o przeprowadzeniu rebrendingu, który ma lepiej oddawać profil działalności firmy.

Czytaj więcej

19.05.2017
IMC zakończyła siew upraw jarych

Największy udział w strukturze upraw zajęła kukurydza – 67,4 tysięcy hektarów, która od wielu lat jest głównym zbożem w gospodarstwach IMC. Ponad 35 tysięcy hektarów zajął areał przeznaczony pod rośliny oleiste (24,7 tys. ha słonecznik i 11 tys. soja). Tysiąc hektarów zajęły uprawy przeznaczone na paszę, a na 662 hektarach zasiano ziemniaki.

Czytaj więcej

26.04.2017
IMC przekroczyła prognozę finansową na 2016 r.

IMC, grupa rolnicza działająca na Ukrainie zanotowała skokowy wzrost wyniku netto za 2016 r. Jednocześnie spółka przekroczyła prognozę zakładającą realizacje w ubiegłym roku przychodów na poziomie 122 mln dolarów i 55 mln dolarów wyniku EBITDA.    

Spółka zwiększyła zysk netto o 108% do 21,8 mln dolarów. Wynik EBITDA wyniósł z kolei 59 mln dolarów vs. 66,52 mln USD w 2015 r. Przychody IMC za 2016 wyniosły 124,7 mln dolarów wobec 140,4 mln dolarów w 2015 r.

Czytaj więcej

23.02.2017
IMC zanotowała rekordowe wyniki zbiorów

IMC podsumowała wyniki żniw z sezonu 2016 rok. W sumie Spółka zebrała z pól 717 tys. ton zbóż i roślin oleistych (o 12% więcej niż przed rokiem) i 21 tys. ton ziemniaków (o 31% więcej niż przed rokiem). Spółka wykonała bardzo dużą pracę w zakresie wzrostu wydajności upraw. Sprzedaż w segmencie upraw roślin oleistych i zbóż wyniosła w ubiegłym roku 691 tys. ton. 80% sprzedanych roślin oleistych i zbóż czyli ok. 556 tys. ton trafiło na eksport.

Czytaj więcej

2016
21.12.2016
IMC: spłata obligacji serii E

20 grudnia 2016 roku firma Burat Agro, wchodząca w skład Grupy IMC, spłaciła zgodnie z harmonogramem i w pełnym wymiarze obligacje serii E o ogólnej wartości 115 203 400,00 UAH (ekwiwalent 4,36 mln USD), wykorzystując środki własne spółki. 

18.11.2016
IMC o wynikach finansowych za 9 miesięcy 2016

Przychody IMC po dziewięciu miesiącach 2016 roku wyniosły 80,3 mln USD, wskaźnik EBITDA wynosił 56,3 mln USD, a zysk netto 16,7 mln USD. IMC potwierdziła swoją prognozę finansową na 2016 rok zakładającą przychody: 122 mln USD, EBITDA 55 mln USD i całkowity dług na koniec 2016 roku 100 mln USD z założeniem odchylenia +/-3 mln. 

31.10.2016
Alex Lissitsa uznany za najlepszego CEO ukraińskiej branży rolniczej

Alex Lissitsa, Dyrektor generalny Industrial Milk Company (IMC), został wyróżniony jako najbardziej efektywny zarządzający ukraińskiej branży rolniczej. Ranking, opublikowany przez renomowany dziennik branżowy Landlord, został przygotowany w oparciu o niezależne opinie przedstawicieli największych banków inwestycyjnych, firm doradczych, agencji PR i HR, specjalizujących się w sektorze rolnym Ukrainy.

Wybierając spośród 22 menedżerów, eksperci brali pod uwagę reputację, transparentność czyli jakość prowadzonej polityki komunikacyjnej oraz efektywność biznesu – tzn. wyniki finansowe oraz skuteczność we wdrażaniu innowacji przez spółkę. Alex Lissitsa - 42-letni doktor nauk w zakresie ekonomii rolnictwa został najwyżej oceniony w każdej z tych kategorii.  Okazał się też najmłodszą z wyróżnionych osób.

Związany z IMC od 2012 roku Alex Lissitsa obejmuje stanowisko Dyrektora Generalnego holdingu od ponad 3 lat, w ciągu których konsekwentnie realizuje politykę optymalizacji wydatków i redukcji zobowiązań finansowych spółki. Innym strategicznym kierunkiem działań Alexa Lissitsy są inwestycje w politykę kadrową, ochronę pracy i środowiska. Jego inicjatywy  przekładają się na wysokie oceny inwestorów i ekspertów. W czerwcu tego roku Industrial Milk Company weszła do trójki liderów ukraińskiego sektora niefinansowego pod względem jakości ładu korporacyjnego (ranking przygotowany przez narodową agencję ratingową IBI rating).

See rating on the following link:

http://landlord.ua/dirijeri-izmeneniy-reyting-samyih-effektivnyih-top-menedzherov-agrarnoy-otrasli/

26.10.2016
IMC zasiała pszenicę ozimą

IMC zakończyła kampanie siewną pszenicy ozimej. Uprawa, która będzie zbierane w kolejnym sezonie,  zajmuje powierzchnię 13,7 tys. ha. W tym roku IMC około 70% areału pszenicy ozimej było zasiane wysokoprodukcyjnymi gatunkami pszenicy zagranicznej selekcji. Dodatkowo, wykorzystanie nowoczesnych siewników Horsch Pronto pozwoliło na przeprowadzenie jakościowej kampanii siewnej. 

Czytaj więcej

24.10.2016
Rekordowe zbiory soi na polach IMC

21 października IMC zakończyła zbiory roślin oleistych – słonecznika i soi. Wydajność obu upraw okazała się lepsza od wyników z ubiegłego roku i była wyższa od planu na ten rok. W przypadku soi plony pobiły historyczny rekord Spółki. 

Czytaj więcej

17.10.2016
IMC zainwestowała w dwa nowe silosy o pojemności 15 tys. ton

 

IMC, grupa rolnicza działająca na Ukrainie oddała do użytku dwa nowe silosy zbożowe, które moce magazynowe sięgają 15 tys. ton. Inwestycja spółki to element prac związanych modernizacją infrastruktury magazynowej i zwiększenie jej efektywności. Nowe silosy pozwolą na redukcje kosztów logistycznych i zwiększenie jakości przechowywanego zboża. 

Czytaj więcej

26.08.2016
Grupa IMC utrzymuje wysoki udział eksportu w sprzedaży

IMC, ukraińska grupa rolnicza notowana na GPW w pierwszym półroczu 2016 roku wygenerowała 90% przychodów z eksportu, denominowanych w dolarze. Statystycznie zboża z Ukrainy trafiają na rynki azjatyckie, północnej Afryki oraz Unii Europejskiej. 

Czytaj więcej

11.08.2016
Grupa IMC zakończyła żniwa pszenicy ozimej

IMC, ukraińska grupa rolnicza notowana na GPW zakończyła zbiory pszenicy ozimej. W tym sezonie Spółka prowadziła żniwa tej uprawy na powierzchni 15,4 tys. hektarów, czyli nieco ponad 11% całego banku ziemi. Pomimo niekorzystnych warunków pogodowych wydajność zbóż była na porównywalnym poziomie względem ubiegłego roku.

Czytaj więcej

06.07.2016
IMC pozyskała 20 mln USD od EBOiR

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju udzielił 20 mln USD kredytu grupie rolniczej IMC, notowanej na GPW. 6 lipca Spółka uroczyście podpisała umowę kredytową z EBOiR.

Pożyczka jest przeznaczona na uzupełnienie kapitału obrotowego spółki, co jest konieczne dla realizacji działalności operacyjnej w zakresie uprawy roślin I hodowli bydła.

Czytaj więcej

15.06.2016
IMC zatwierdziła Strategię Ochrony Pracy i Środowiska na latach 2016 - 2020

Bazując na doświadczeniu światowych firm, w 2016 r. IMC przystąpiła do tworzenia systemu zarządzania Ochroną Pracy i Środowiska (OT i OC). W centralnym biurze IMC został zbudowany zespół ds. spraw OT i OC. Jego zadaniem będzie wsparcie władz IMC w opracowaniu i realizacji strategii firmy w tych obszarach.

– Filozofia IMC w kwestiach Ochrony Pracy i Środowiska polega na nieograniczaniu się tylko na wymaganiach jakie stawiają przepisy prawne, ale również znaczącemu zwiększaniu  ogólnej kultury bezpieczeństwa w produkcji poprzez tworzenie dodatkowych mechanizmów pewności naszego biznesu – powiedział Alex Lissitsa, Dyrektor Generalny IMC.

10 czerwca 2016 w IMC była zatwierdzona 5 – letnia strategia firmy w sprawie Ochrony Pracy, Zdrowia i Środowiska na lata 2016 – 2020. Określa ona priorytetowe kierunki rozwój firmy w danym kierunku.

– IMC poświęca uwagę wszystkim aspektom bezpieczeństwa w produkcji, w tym również i stanie sprzętu. Jednak na pierwszym miejscu stawiamy stosunek każdego pracownika k własnemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwa otoczenia. Firma będzie kontynuować inwestycje w finansowy i ludzki kapitał, aby osiągnąć znaczące postępy w ulepszeniu systemu bezpieczeństwa. Przywiązanie władz spółki tym zagadnieniom i kompetencje menedżerów uważamy za naszą przewagę i fundament sukcesu – zaznaczył Maksim Pugacz, kierownik oddziału Ochrony Pracy i Środowiska w IMC. 

13.06.2016
IMC weszła do trójki liderów ratingu jakości ładu korporacyjnego

Bazując na doświadczeniu światowych firm, w 2016 r. IMC przystąpiła do tworzenia systemu zarządzania Ochroną Pracy i Środowiska (OP i OŚ). W centralnym biurze IMC został zbudowany zespół ds. spraw OP i OŚ. Jego zadaniem będzie wsparcie władz IMC w opracowaniu i realizacji strategii firmy w tych obszarach.

– Filozofia IMC w kwestiach Ochrony Pracy i Środowiska polega na nieograniczaniu się tylko na wymaganiach jakie stawiają przepisy prawne, ale również znaczącemu zwiększaniu  ogólnej kultury bezpieczeństwa w produkcji poprzez tworzenie dodatkowych mechanizmów pewności naszego biznesu – powiedział Alex Lissitsa, Dyrektor Generalny IMC.

10 czerwca 2016 w IMC była zatwierdzona 5 – letnia strategia firmy w sprawie Ochrony Pracy, Zdrowia i Środowiska na lata 2016 – 2020. Określa ona priorytetowe kierunki rozwój firmy w danym kierunku.

– IMC poświęca uwagę wszystkim aspektom bezpieczeństwa w produkcji, w tym również i stanie sprzętu. Jednak na pierwszym miejscu stawiamy stosunek każdego pracownika k własnemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwa otoczenia. Firma będzie kontynuować inwestycje w finansowy i ludzki kapitał, aby osiągnąć znaczące postępy w ulepszeniu systemu bezpieczeństwa. Przywiązanie władz spółki tym zagadnieniom i kompetencje menedżerów uważamy za naszą przewagę i fundament sukcesu – zaznaczył Maksim Pugacz, kierownik oddziału Ochrony Pracy i Środowiska w IMC. 

24.05.2016
IMC zakończyła wiosenną kampanię siewną

Grupa rolnicza IMC, notowana na GPW, w pierwszej połowie maja zakończyła siew upraw jarych. W tym sezonie pod tego typu uprawy Spółka przeznaczyła ponad 108 tys. ha. IMC w trakcie zasiewów zastosowało nowe technologie pozwalające zwiększyć wydajność posadzonych zbóż i roślin oleistych. 

Czytaj więcej

20.05.2016
IMC rozpoczęła przedterminową spłatę kredytu Prominvestbanku

W ciągu ostatnich trzech lat IMC była skoncentrowana na realizacji strategii redukcji zadłużenia firmy. Tylko w pierwszym kwartale 2016 IMC zmniejszyła całkowity dług o 8,3 mln USD, a w okresie 2014 – 2016 spółka zaprezentowała istotny postęp we wdrożeniu tej strategii, redukując zobowiązania finansowe o 49,5 mln USD.

Prowadząc te działania IMC szczególną uwagę poświęca optymalizacji kosztów finansowych. W tym celu 19 maja 2016 roku przedsiębiorstwa (OOO Burat Agro i OOO Czernihowska Industrialnaja Mołocznaja Kompanija), wchodzące w skład grupy IMC rozpoczęły przedterminową spłatę kredytów udzielonych przez Prominvestbank (całkowita wartość kredytów wynosi 17,9 mln USD z terminem spłaty 30 czerwca 2016).

19.05.2016
IMC ogłasza przetarg na usługi audytorskie dla spółki

13 maja 2016 Rada Dyrektorów IMC podjęła decyzję o przeprowadzeniu przetargu na usługi audytorskie dla spółki. Głównym kryterium przy podjęciu decyzji będzie koszt usługi audytora oraz doświadczenie w pracy ze firmami rolniczymi.

Wśród głównych kandydatów, których oferty IMC zamierza rozpatrzeć są: Ernst & Young, KPMG, Deloitte, PwC, BDO и Baker Tilly.

IMC planuje, aby zwycięzca przetargu przeprowadził audyt wyników Spółki za rok finansowy, który zakończy się 31 grudnia 2016 roku. 

18.05.2016
Kamil Gaworecki dołączy do Rady Dyrektorów IMC

Znany zarządzający funduszami wzmocni notowaną na GPW grupę rolniczą IMC. Od 1 czerwca Kamil Gaworecki, obejmie funkcję dyrektora nie wykonawczego, w ramach której będzie konsultował Spółkę w zakresie relacji z inwestorami i pokieruje Komitetem ds. Wynagrodzeń.

Czytaj więcej

13.05.2016
IMC konsekwentnie obniża zadłużenie

W pierwszym kwartale 2016 roku grupa rolnicza IMC istotnie zmniejszyła zobowiązania finansowe - o 8,3 mln USD do poziomu 90,5 mln na koniec marca. W sumie od początku realizacji programu restrukturyzacji długu, czyli od 2014 r. spółka spłaciła kredyty i obligacje o łącznej wartości blisko 50 mln USD. Równoległe z obniżką zadłużenia IMC wypracowała wyniki zgodne z budżetowymi założeniami.

Czytaj więcej

15.04.2016
IMC przekroczyła prognozę przychodów i wyniku EBITDA na 2015 r.

Grupa rolnicza IMC w ubiegłym roku zanotowała 66,5 mln USD zysku EBITDA, czyli o 16% więcej niż w 2014 r. Z kolei przychody wzrosły o 2% do 140,4 mln USD. Zgodnie z prognozą finansową EBITDA miała zwiększyć się do 10%, a przychody pozostać na poziomie z 2014 r.

Czytaj więcej

04.04.2016
IMC inwestuje w nowoczesny sprzęt rolniczy

Grupa rolnicza IMC, działająca na Ukrainie w ramach działań skoncentrowany na podnoszenie efektywności zainwestowała w samojezdne opryskiwacze John Deere oraz ciągniki Fendt. Nowe maszyny zostały zakupione w drugiej połowie marca, a łącznie spółka wydała na nie 3,5 mln USD.  

 Czytaj więcej

16.02.2016
IMC zwiększyła sprzedaż zbóż i roślin oleistych w 2015 r.

O 18% do 763 tys. ton wzrósł wolumen sprzedaży upraw grupy rolniczej IMC, działającej na Ukrainie. Przychody ze sprzedaży zbóż i roślin oleistych wyniosły 134,7 mln USD czyli o 4% więcej niż w 2014 r.

Dzięki dobrej kondycji segmentu zbóż i roślin oleistych IMC wypracowało w 2015 r. przychody na poziomie 140 mln USD – zgodne z prognozami władz Spółki. 

Czytaj więcej

2015
16.12.2015
IMC osiągnęła wysoką wydajność kukurydzy

Grupa rolnicza IMC 14 grudnia zakończyła zbiory kukurydzy – głównej uprawy Spółki. W wyniku żniw udało się zebrać ok. 548 tys. ton, uwzględniając wartość przed osuszeniem, z powierzchni 74,8 tys. ha. Wydajność kukurydzy okazała się znaczącą wyższa niż średnia dla Ukrainy.

Czytaj więcej

09.12.2015
IMC przedterminowo spłaciła obligacje serii D

Spółka zależna działającej na Ukrainie grupy rolniczej IMC wykupiła 8 grudnia obligacje serii D o równowartości 5,02 mln dolarów (ponad 117 mln hrywien). Termin wykupu zgodny z harmonogramem przypadał na 21 grudnia 2015.

Czytaj więcej

25.11.2015
IMC: Wypłata odsetek z obligacji

IMC informuje o czasowym i całkowitym uregulowaniu  4 zobowiązania odsetkowego dla obligatariuszy Spółki serii D i E. Wypłata została zrealizowana 25.11.2015 r. przy następujących parametrach:

Całkowita wartość wypłaconych odsetek: : 7 390 600,00  UAH (równowartość 308.1   tys. USD)

Oprocentowanie (%): 13,25

Data zapadalności serii D: 21.12.2015

Data zapadalności serii E: 19.12.2016

13.11.2015
Dynamiczny wzrost wyników IMC po trzech kwartałach 2015 r.

Grupa rolnicza IMC w pierwszych dziewięciu miesiącach Spółka zarobiła 20,1 mln USD na czysto podczas gdy w analogicznym okresie w 2014 r. zanotowała 14,3 mln USD straty netto. Znacząco poprawiły się również przepływy z działalności operacyjnej , które wyniosły 27,8 mln USD po trzech kwartałach 2015 r. 

Czytaj więcej

30.10.2015
IMC ma zielone światło na eksport kukurydzy do Chin

Spółka zależna z grupy rolniczej IMC otrzymała pozwolenie na sprzedaż kukurydzy na rynek chiński.

Jednocześnie, cztery elewatory należące do Grupy uzyskały certyfikaty na magazynowanie kukurydzy przeznaczonej na eksport do Chin.

Czytaj więcej

13.10.2015
IMC zakończyła siew pszenicy ozimej

W ubiegłym tygodniu Grupa IMC zakończyła kampanię siewną pszenicy ozimej. Pod tą uprawę, spółka przeznaczyła 15,5 tys. ha czyli o 28% więcej niż jesienią 2014 r. Władze IMC oczekują poprawy wydajności pszenicy ozimej w nowym sezonie.

Czytaj więcej

08.10.2015
Zbiory słonecznika i soi na polach IMC powyżej planu

Grupa IMC zakończyła 6 października zbiory słonecznika i soi. Plony tych upraw są lepsze od planów Spółki na ten rok oraz wyników z ubiegłego roku. Wydajność słonecznika z gospodarstw IMC okazała się również znacząco wyższa od średniej na Ukrainie.

Czytaj więcej

01.10.2015
IMC w pierwszej trójce najlepszych firm rolniczych z Ukrainy

Grupa IMC znalazł się na podium najlepszych firm rolniczych z Ukrainy – wynika z rankingu przygotowanego przez kijowski dom maklerski Dragon Capital oraz magazyn gospodarczy Novoe Vremya.

Czytaj więcej

28.08.2015
IMC skokowo zwiększyła wynik netto do 27 mln USD

Grupa rolnicza IMC w pierwszych 6 miesiącach Spółka zarobiła 27 mln USD na czysto podczas gdy w analogicznym okresie w 2014 r. zanotowała 0,1 mln USD zysku netto. Lepsze wyniki to w dużej mierze efekt znaczącej redukcji zadłużenia oraz mniejszej dynamiki dewaluacji hrywny.

Znacząco poprawiły się również przepływy z działalności operacyjnej , które wyniosły 20,2 mln USD w pierwszym półroczu 2015 r.

Czytaj więcej

26.08.2015
IMC: Wypłata odsetek z obligacji

IMC informuje o czasowym i całkowitym uregulowaniu  3 zobowiązania odsetkowego dla obligatariuszy Spółki serii D i E. Wypłata została zrealizowana 26.08.2015 r. przy następujących parametrach:

Całkowita wartość wypłaconych odsetek: : 6 788 600,00  UAH (równowartość 308.1   tys. USD)

Oprocentowanie (%): 13,25

Data zapadalności serii D: 21.12.2015

Data zapadalności serii E: 19.12.2016

12.08.2015
IMC osiągnęło wysoka wydajność pszenicy ozimej

Grupa IMC zakończyła w ubiegłym tygodniu żniwa pszenicy ozimej. Wydajność zboża z hektara jest na planowanym poziomie, a jakość pszenicy jest lepsza niż w poprzednim sezonie. Spółka zakontraktowała już blisko 1/3 zbiorów tej uprawy, po cenach wyższych niż zakładał budżet firmy.

Czytaj więcej

11.08.2015
IMC w czołówce najefektywniejszych firm rolniczych z Ukrainy

Grupa IMC została najbardziej efektywną spółką rolniczą spośród firm notowanych na europejskich giełdach i działających równocześnie na Ukrainie – wynika z sierpniowego rankingu ukraińskiej edycji magazynu Forbes.

Czytaj więcej

03.08.2015
IMC zwiększyła eksport zbóż i roślin oleistych o 43% w sezonie 2014/15

W sezonie 2014/15 zakończonym w czerwcu, rolnicza Grupa IMC sprzedała ponad 705 tys. ton zbóż i roślin oleistych. Większość sprzedanych upraw, bo aż  85% (ponad 600 tys. ton), została wyeksportowana. 

Czytaj więcej

21.07.2015
IMC w pierwszym półroczu zredukowała dług o 18,7 mln USD

Zgodnie z przyjętym planem restrukturyzacji zadłużenia IMC w pierwszym półroczu obniżyła zadłużenie z 127,4 mln USD na koniec grudnia 2014 do 108,7 mln USD na koniec czerwca 2015 r.

Czytaj więcej

30.06.2015
IMC rozpoczęła program stażów dla studentów „Start z IMC”

W 2015 r. IMC rozpoczęła program stażów dla studentów „Start z IMC”, studiujących na kierunkach „agronomia” i „mechanizacja rolnictwa”.

Czytaj więcej

24.06.2015
Kijowskie biuro IMC zmienia adres

25-26 czerwca przeprowadzamy się do nowego biura pod adresem: Kijów, Chervonozorianyi prospekt 119.W związku z przeprowadzką25-26 czerwca nie będzie pracowała poczta elektroniczna pracowników kijowskiego biura Spółki.
Od 29 czerwca znów będziemy w kontakcie poprzez pocztę elektroniczą. Informację  o telefonach stacjonarnych nowego kijowskiego biura przekażemy w późniejszym czasie.  

27.05.2015
IMC: Wypłata odsetek z obligacji

IMC informuje o czasowym i całkowitym uregulowaniu  2 zobowiązania odsetkowego dla obligatariuszy Spółki serii D i E. Wypłata została zrealizowana 27.05.2015 r. przy następujących parametrach:

Całkowita wartość wypłaconych odsetek: 6 420 400,00  UAH (równowartość 308.1   tys. USD)

Oprocentowanie (%): 13,25

Data zapadalności serii D: 21.12.2015

Data zapadalności serii E: 19.12.2016

26.05.2015
IMC zakończyła kampanię siewną

Grupa rolnicza IMC, notowana na GPW, 24 maja zakończyła siew upraw jarych. Największą powierzchnią w tegorocznej kampanii siewnej zajęła tradycyjnie kukurydza - 74,6 tys. ha, co stanowi 55% banku ziemi. 24,5 tys. ha (18% całego areału) przeznaczono pod słonecznik. Istotną powierzchnię -6,2 tys. ha (5% banku ziemi) zajęła uprawa soi. Dodatkowo na 591 hektarach Spółka zasiała ziemniaki.

Czytaj więcej

15.05.2015
IMC odnotowuje wzrost wyników operacyjnych i redukuje dług

Grupa rolnicza IMC, notowana na GPW zanotowała w pierwszym kwartale 38% wzrost zysku operacyjnego (7,9 mln USD). Wynik EBITDA z kolei zwiększył się o 5% do 9,8 mln USD. Spółka koncentrowała się również na redukcji zadłużenia. W pierwszym kwartale tego roku dług IMC zmniejszył się o 10 mln USD

Czytaj więcej

17.04.2015
IMC zwiększyła wynik EBITDA o 16% w 2014 r.

Spółka zrealizowała prognozę finansową na 2014 r., osiągając dynamikę wzrostu przychodów na poziomie 20% r/r do 138,3 mln USD oraz wyniku EBITDA o 16% r/r do 57,4 mln USD.

Czytaj więcej

15.04.2015
IMC rozpoczęła kampanię siewną

Grupa rolnicza IMC, notowana na GPW zaczęła w ubiegłym tygodniu wiosenną kampanię siewną. Spółka ponad połowę areału (136,7 tys. ha) przeznaczyła pod kukurydzę. Istotne znaczenie w strukturze upraw jarych ma również słonecznik oraz soja.

Czytaj więcej

25.02.2015
IMC: Wypłata odsetek z obligacji

IMC informuje o czasowym i całkowitym uregulowaniu  1 zobowiązania odsetkowego dla obligatariuszy Spółki serii D i E. Wypłata została zrealizowana 25.02.2015 r. przy następujących parametrach:

Całkowita wartość wypłaconych odsetek: 8 734 600,00  UAH (równowartość 308.1   tys. USD)

Oprocentowanie (%): 13,25

Data zapadalności serii D: 21.12.2015

Data zapadalności serii E: 19.12.2016

09.02.2015
IMC w 2014 r. znacząco zwiększyło sprzedaż zbóż

Grupa rolnicza IMC, notowana na GPW istotnie zwiększyła skalę swojej działalności w ubiegłym roku. Dzięki poprawie wydajności oraz większemu areałowi upraw produkcja zbóż i roślin oleistych wzrosła o 27% do 706 tys. ton.

Wolumeny sprzedaży w segmencie zbóż i roślin oleistych w 2014 roku wzrosły o 72% do 648,7 tys. ton. Zwiększenie obrotów jest rezultatem przede wszystkim 2,5-krotnego wzrostu sprzedaży kukurydzy, głównej uprawy IMC, do 505,6 tys. ton.

Produkcja mleka w gospodarstwach rolnych IMC w 2014 r. wyniosła 22,5 tys. ton (spadek o 5% w porównaniu z 2013 r.) Niewielkie obniżenie produkcji mleka spowodowane jest realizacją projektu optymalizacji pogłowia bydła mlecznego i związanym z tym ubojem najmniej produktywnych zwierząt (12% całej populacji). W wyniku optymalizacji średnia wydajność w segmencie mleczarskim IMC wzrosła do 5,4 ton od 1 krowy dojnej (wzrost o 2% w porównaniu z 2013 r.)

Nieznacznie spadł też wolumen sprzedaży mleka (do 21,7 tys. ton, o 3% w porównaniu z 2013 r.), co było konsekwencją zmniejszenia produkcji.

„Mimo niestabilnej i trudno przewidywalnej sytuacji makroekonomicznej na Ukrainie, konsekwentnie zwiększamy wolumeny produkcji i sprzedaży kluczowych dla spółki upraw. Udało się nam osiągnąć wydajność zbiorów powyżej pierwotnego planu.Obecnie aktywnie przygotowujemy się do nadchodzącej kampanii siewnej: dokonujemy napraw maszyn, zakupujemy nasiona, środki ochrony roślin, nawozy, oraz organizujemy dla pracowników produkcyjnych specjalistyczne szkolenia w zakresie technologii produkcji roślinnej i obsługiwania nowoczesnych maszyn rolniczych.” - podsumował Alex Lissitsa, Prezes IMC.

Czytaj więcej

2014
22.12.2014
IMC jednym z laureatów konkursu zorganizowanego przez Monsanto

LLC Chernihiv Industrial Milk Company, wchodząca w skład grupy IMC, została jednym z laureatów konkursu zorganizowanego przez firmę Monsanto na najwyższą wydajność kukurydzy odmiany DEKALB, nasiona której są uprawiane i produkowane na Ukrainie.
Wydajność kukurydzy przy wilgotności 14% wyniosła 13 t/ha.

Eksperci IMC zostali zaproszeni przez Monsanto do Francji, gdzie będą mogli odwiedzić fabrykę do produkcji linii rodzicielskich mieszańców DEKALB oraz laboratorium przeprowadzające kontrolę zgodności nasion uprawianych na Ukrainie ze standardami firmy Monsanto.

19.12.2014
IMC spłaciła obligacje serii B i C

Spółka zależna działającej na Ukrainie grupy rolniczej IMC wyemitowała w grudniu obligacje w hrywnie serii D i E o równowartości 9,33 mln dolarów. Pozyskane środki wykorzystała na spłatę zobowiązania wynikającego z obligacji serii B i C.

Czytaj więcej

03.12.2014
IMC osiągnęła wydajność kukurydzy wyższą od planowanej

Pod koniec ubiegłego tygodnia grupa rolnicza IMC zakończyła żniwa swojej kluczowej uprawy - kukurydzy. Została ona zebrana z powierzchni 82,7 tys. ha (60% całego banku ziemi spółki). Wydajność brutto wyniosła 8,1 t/ha i jest wyższa od planowanej. Wydajność kukurydzy w IMC jest o 37% wyższa od średniej wydajności na Ukrainie w bieżącym sezonie.

Czytaj więcej

24.11.2014
IMC: Wypłata odsetek z obligacji

IMC informuje o czasowym i całkowitym uregulowaniu  4 zobowiązania odsetkowego dla obligatariuszy Spółki serii B i C. Wypłata została zrealizowana 20.11.2014 r. przy następujących parametrach:

 • Całkowita wartość wypłaconych odsetek: 7 460 312.25  UAH (równowartość 488.9   tys. USD)
 • Oprocentowanie (%): 14,0
 • Data zapadalności serii B: 25.12.2014
 • Data zapadalności serii C: 24.12.2015
21.11.2014
Bicie Rekordu Świata na polach IMC

Brochard Constructeur  w dniach 31 lipca – 1 sierpnia 2014 r.  ustanowiła  rekord świata w rozrzucaniu nawozu we współpracy ze spółką Alfagro przy udziale ciągnika New Holland T9.

New Holland Ukraine and Moldova oraz jej partner - spółka Alfagro, będąca oficjalnym dystrybutorem marki Brochard Constructeur, w dniach 31 lipca - 1 sierpnia 2014 r. ustanowiła nowy rekord świata w rozrzucaniu nawozu, rozprowadzając 4217 ton obornika na powierzchni 221,80 ha w ciągu 24 godzin. Cel ten osiągnięty został przez duet składający się z ciągnika New Holland o dużej mocy T9.615 oraz rozrzutnik obornika Brochard.

Wydarzenie odbyło się w miejscowości Velykyy Zliyiv, w obwodzie czernichowskim gdzie IMC udostępniła 300 ha ziemi.

Oficjalny Arbiter, Eva Norroy (UK) ze Światowej Organizacji Rekordów Guinnessa oficjalnie zatwierdziła rekord.

Czytaj więcej

Obejrzyj film

Certyfikat

21.11.2014
IMC otrzymała kredyt od Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju

Działająca na Ukrainie grupa rolnicza IMC dostała finansowanie od Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, z Grupy Banku Światowego. Spółka przeznaczy 10 mln USD kredytu na refinansowanie długu.

Kredyt dla IMC został wydzielony w ramach prowadzonego przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD), programu rozwoju eksportu. Otrzymane środki pozwolą zrefinansować dotychczasowe zadłużenie , a całość zadłużenia Spółki nie zwiększy się. – Kredyt otrzymany w ramach programu realizowanego przez IBRD pozwala IMC obniżyć koszt obsługi zadłużenia i wydłużyć termin jego spłaty. Zmniejszenie i refinansowanie długu jest priorytetem dla IMC w tym i przyszłym roku – komentuje Alex Lissitsa, Prezes IMC.

14.11.2014
IMC publikuje wyniki za 9 miesięcy 2014 r.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2014 r. pomimo trudnych warunków politycznych i gospodarczych panujących obecnie na Ukrainie, grupie rolniczej IMC udało się osiągnąć znaczący wzrost kluczowych wyników finansowych i operacyjnych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Przychody spółki w tym okresie wzrosły o 35% do 98 mln USD. Zysk EBITDA zwiększył się o 7% do 55,3 mln dolarów. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły z kolei 11,5 mln dolarów.

Czytaj więcej

15.10.2014
IMC refinansuje dług

Działająca na Ukrainie grupa rolnicza IMC wyemituje w grudniu obligacje w hrywnie serii D i E o równowartości 9,5 mln dolarów. Celem emisji jest refinansowanie istniejących obligacji serii B i C.

Czytaj więcej

08.10.2014
IMC zakończyła kampanię siewną pszenicy ozimej

7 października grupa rolnicza IMC, działająca na Ukrainie zakończyła się w pszenicy ozimej. Spółka przeznaczyła pod tą uprawę 11,9 tys. ha czyli 40% więcej niż w poprzednim sezonie (8,5 tys. ha).

 Zasiewy pszenicy były przeprowadzone w optymalnym terminie z punktu widzenia warunków agronomicznych. W trakcie kampanii wykorzystane zostały nasiona, nawozy oraz środki ochrony roślin wysokiej jakości.

Czytaj więcej

30.09.2014
Wysoka wydajność słonecznika na polach IMC

29 września grupa rolnicza IMC, działająca na Ukrainie zakończyła żniwa słonecznika. Jest to druga co do wielkości uprawa w strukturze banku ziemi spółki (ok. 14%). Słonecznik został zebrany z powierzchni 18,7 tys. ha. Wydajność wyniosła 2,57 t/ha, co jest zgodne z planem spółki sprzed sezonu.

Czytaj więcej

29.08.2014
IMC publikuje wyniki za pierwsze półrocze 2014 r.

Grupa rolnicza IMC, działająca na Ukrainie w pierwszym półroczu 2014 r. znacząco poprawiła wyniki operacyjne i finansowe. Po sześciu miesiącach władze spółki podtrzymują prognozę finansową na ten rok zakładającą wzrost przychodów do 50% i wynik EBITDA wyższy do 20%.

Przychody Grupy wzrosły w pierwszym półroczu o 55% do 82,4 mln USD, a wynik EBITDA zwiększył się o 13% do 58,2 mln USD.

Zysk netto wyniósł 102 tys. USD (wobec  41,1 mln USD rok wcześniej). Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej stanowiły 10,6 mln USD.

Czytaj więcej

04.08.2014
Wydajność pszenicy ozimej z pól IMC wyższa od planowanej

Grupa rolnicza IMC, działająca na Ukrainie, w ubiegłym tygodniu zakończyła żniwa pszenicy ozimej. Średnia wydajność uprawy przed osuszeniem i oczyszczeniem wyniosła 5,2 t/ha. Zboże zebrano z powierzchni 8,5 tys. ha.

Czytaj więcej

24.07.2014
IMC odnotowuje bardzo dobre zbiory pszenicy

Grupa rolnicza IMC, działająca na Ukrainie, z sukcesem przeprowadza żniwa pszenicy ozimej, które rozpoczęły się na początku lipca. Według stanu z 22 lipca zebrano już ponad 55% powierzchni tej uprawy, a wydajność zboża z hektara wynosi 5,09 t/ha.

Czytaj więcej

07.07.2014
IMC uruchomiła elewator o mocy 25 tys. ton

Działająca na Ukrainie grupa rolnicza IMC pod koniec czerwca oficjalnie otworzyła nowy elewator w klastrze Sumy. Moce magazynowe nowego obiektu to 25 tys. ton. Wartość całej inwestycji łącznie z wyposażeniem elewatora sięgnęła 73 mln hrywien, przy czym większość tych środków była wydana już w ubiegłym roku.

Czytaj więcej

27.06.2014
IMC wykupiło obligacje serii A, w całości spłacając ich wartość nominalną wraz z odsetkami

Grupa rolnicza IMC informuje o pełnej i terminowej wypłacie wartości nominalnej obligacji serii A i ósmej płatności kuponowej, która odbyła się 25 czerwca 2014 r. w następujących ilościach:

 • całkowita płatność: 93 006 762,89 UAH (równowartość 7 827,6 tys. USD).
06.06.2014
IMC wyróżnione za dobrą komunikację z mediami

Ukraińska rolnicza spółka Industrial Milk Company została laureatem konkursu WSE IR Leader za najlepszą komunikację z mediami finansowymi wśródzagranicznych emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.Tytuł spółki, która najlepiej radzi sobie z prowadzeniem komunikacji z mediami przyznano IMC w drugiej edycji konkursu zorganizowanego przez Giełdę PapierówWartościowych w Warszawie. Podczas Forum spółek zagranicznych, które miało miejsce 4 czerwca 2014 roku, przedstawicielom Grupy został wręczony dyplomza osiągnięcie wysokiego poziomu jakości IR na rynku kapitałowym.

Czytaj więcej

16.05.2014
IMC podsumowuje pierwszy kwartał 2014 r.

Przychody grupy rolniczej IMC w pierwszym kwartale 2014 r. wzrosły o 13% do 39,9 mln USD, wynik EBITDA zwiększył się o 84% do 9,3 mln USD. Na poziomie netto negatywnie na wyniku odbiły się różnice kursowe przy księgowaniu długu ukraińskich spółek zależnych IMC. Po wynikach pierwszego kwartału Grupa podtrzymuje całoroczną prognozę przychodów i EBITDA.

Czytaj więcej

13.05.2014
IMC udanie zakończyła siew upraw jarych

Działająca na Ukrainie grupa rolnicza IMC 12 maja zakończyła wiosenną kampanię siewną. Zgodnie z planem uprawy jare zostały zasiane na 124 tys.ha o 18% większym areale niż w ubiegłym roku. Zasiewom towarzyszyły dobre warunki pogodowe, które pozwoliły zakończyć kampanię szybciej niż przewidywano oraz pozwalają oczekiwać dobrych wydajności przy zbiorach.

Czytaj więcej

18.04.2014
IMC publikuje wyniki za 2013 r.

Przychody grupy rolniczej IMC w 2013 r. wzrosły o 53% do 114,8 mln USD, wynik EBITDA zwiększył się o 55% do 49,5 mln USD, a zysk netto zwiększył się o 38% do 25,8 mln USD.

Czytaj więcej

14.04.2014
IMC rozpoczęła wiosenną kampanię siewną

Działająca na Ukrainie grupa rolnicza IMC zaczęła w ubiegłym tygodniu wiosenną kampanię siewną. W tym sezonie bank ziemi spółki wynosi prawie 137 tys. ha i jest o 13% większy niż przed rokiem. Największy akcent Grupa postawiła na uprawy kukurydzy i liczy na dalszy wzrost wydajności tego zboża w tym roku.

Czytaj więcej

26.03.2014
IMC: Wypłata odsetek z obligacji

IMC informuje o czasowym i całkowitym uregulowaniu 7 zobowiązania odsetkowego dla obligatariuszy Spółki serii A. Wypłata została zrealizowana 26.03.2014 r. przy następujących parametrach:

 • Całkowita wartość wypłaconych odsetek: 3 509 015.00 UAH (równowartość  331.tys.USD) 
 • Oprocentowanie (%): 14,0
 • Data zapadalności serii A: 24.06.2014
04.03.2014
ING PTE inwestuje w IMC

ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne poinformowało, że fundusze zarządzane przez tą instytucję o zwiększyły zaangażowanie w grupie rolniczej IMC do 5,05 proc. To już drugi inwestor instytucjonalny, który ujawnił się w akcjonariacie Spółki, działającej na Ukrainie.

Czytaj więcej

27.02.2014
IMC: Wypłata odsetek z obligacji

IMC informuje o czasowym i całkowitym uregulowaniu  1 zobowiązania odsetkowego dla obligatariuszy Spółki serii B i C. Wypłata została zrealizowana 21.02.2014 r. przy następujących parametrach: 

 • Całkowita wartość wypłaconych odsetek: 4 359 041.00  UAH (równowartość 488.9   tys. USD) 
 • Oprocentowanie (%): 14,0
 • Data zapadalności serii B: 25.12.2014
 • Data zapadalności serii C: 24.12.2015
20.02.2014
IMC korzysta na wzroście cen mleka i ziemniaków

2013 r. był udanym okresem dla mlecznego i ziemniaczanego segmentu grupy rolniczej IMC, działającej na Ukrainie. Spółce pomogły wysoka wydajność farm mlecznych oraz upraw ziemniaka, a także rosnące ceny tych produktów.

Czytaj więcej

28.01.2014
IMC zwiększyła bank ziemi do blisko 137 tys. ha

Grupa rolnicza IMC, notowana na GPW kupiła 60% firmy AgroKIM, dzierżawiącej 16 tys. ha w regionie Czernichowa. Tym samym giełdowa grupa ma pełną kontrolę nad firmą, której 40% udziałów przejęła w sierpniu 2013 r. 

Czytaj więcej

24.01.2014
IMC zanotowała wydajność kukurydzy lepszą od prognoz

Rolnicza grupa IMC, działająca w północnej i centralnej Ukrainie pod koniec grudnia ub.r. zakończyła zbiory głównej uprawy – kukurydzy. Średnia wydajność kukurydzy wyniosła 7,1 t/.ha czyli o 22% więcej niż w 2012 r. W tym roku firma spodziewa się jeszcze większych zbiorów dzięki większej powierzchni uprawnej oraz dobrej efektywności.

Czytaj więcej

17.01.2014
IMC dostaje finansowanie od IFC z Grupy Banku Światowego

Grupa rolnicza IMC otrzymała 30 mln USD finansowania od International Finance Corporation (IFC), wchodzącej w skład Grupy Banku Światowego. Pieniądze pozwolą spółce m.in. na przejęcie ukraińskiej firmy rolniczej zarządzającej 16 tys. ha.

Czytaj więcej

2013
26.12.2013
IMC: Wypłata odsetek z obligacji

IMC informuje o czasowym i całkowitym uregulowaniu  6 zobowiązania odsetkowego dla obligatariuszy Spółki. Wypłata została zrealizowana 25.12.2013 r. przy następujących parametrach: 

 • Całkowita wartość wypłaconych odsetek: 7 130 000,00 UAH (równowartość 892,0   tys. USD) 
 • Oprocentowanie (%): 14,0
 • Data zapadalności: 24 czerwca 2014 r.
15.11.2013
IMC podtrzymuje prognozę finansową po trzech kwartałach

IMC, giełdowa grupa rolnicza działającą na Ukrainie, po dziewięciu miesiącach 2013 roku zanotowała 51,6 mln USD zysku EBITDA o 69% więcej niż przed rokiem. Przychody firmy zwiększyły się o 33% do 72,5 mln USD, a zysk netto o 68% do 34,7 mln USD

Fundamentami wzrostu wyników finansowych był wzrost banku ziemi oraz wydajności głównych upraw. W tym roku areał ziemi uprawnej IMC wzrósł o 46% do 120,7 tys. ha (82,7 tys. ha w 2012 r.). Spółka rozwijała się też w zakresie wydajności najważniejszych upraw, która wzrosła o 15-40%. Do poprawy wyników finansowych IMC przyczynił się też wzrost cen mleka o 32%.

Czytaj więcej

25.09.2013
IMC ogłasza plany współpracy z Bayer CropScience i International Finance Corporation (IFC)
 • Projekt pilotażowy skierowany na zwiększenie wydajności produkcji rolniczej
 • Bayer CropScience i IFC wybrały IMC do udziału w programie
 • IMC w dalszej perspektywie będzie prezentowane jako wzór zrównoważonego i stabilnego prowadzenia biznesu rolniczego w celu przedstawienia potencjału potencjału rolnego Ukrainy
 • Ukraina to 1/3 światowych zasobów czarnoziemów oraz wyjątkowo sprzyjające warunki klimatyczne dla upraw rolnych

Czytaj więcej

30.08.2013
IMC dynamicznie poprawia wyniki i zwiększa bank ziemi

W pierwszym półroczu 2013 roku IMC odnotowało istotny wzrost wyników finansowych. Jednocześnie rolnicza spółka znacząco poprawia wydajności swoich upraw oraz poszerza areał uprawny – w tym tygodniu kupiła udziały firmy dzierżawiącej 16 tys. ha. Dzięki transakcji bank ziemi IMC wzrośnie do ponad 136 tys. ha.

Czytaj więcej

08.08.2013
IMC zebrało więcej pszenicy niż planowało W ubiegłym tygodniu grupa rolnicza IMC, działająca na Ukrainie zakończyła żniwa pszenicy ozimej. Zbiory okazały się lepsze od wcześniejszych prognoz Spółki

IMC, w tym roku zebrało pszenicę z powierzchni 9,8 tys. ha (8% banku ziemi). z bardzo dobrą wydajnością sięgającą 4,9 ton na hektar. Pierwotnie przed żniwami władze Grupy planowały zbiory na poziomie 4,5 tony na hektar, co oznacza, że wyniki okazały się lepsze od założeń o blisko 10%. Dla porównania w ubiegłym roku wydajność pszenicy osiągnęła 4,4 tony na hektar. Żniwa pszenicy na polach IMC okazały się też znacznie lepsze , o 41% od średnich wyników na Ukrainie -3,47 tony na hektar.

Władze Grupy podkreślają, że główne uprawy - kukurydza i słonecznik – znajdują się w doskonałym stanie. Spółka oczekuje, że ich wydajności będą również bardzo wysokie co pozwoli skompensować obecne spadki cen zbóż.

15.07.2013
IMC pomyślnie przeprowadza żniwa zbóż ozimych

IMC,grupa rolnicza notowana na GPW od ponad tygodnia jest w trakcie żniw zbóż ozimych.Pierwsze wyniki zbiorów głównej ozimej kultury – pszenicy – są wyższe odplanowanych. Udany przebieg żniw pozwala władzom Spółki, działającej naUkrainie potwierdzić prognozę finansową na 2013 r.

Czytaj więcej

03.06.2013
IMC pomyślnie zakończyła kampanię siewną

Notowany na GPW ukraiński holding rolnicza 30 maja zakończył kampanię siewną zbóż jarych. Ponad 70 proc. całego banku ziemi zasiano wysokomarżowymi uprawami kukurydzy i słonecznikiem.Zgodnie z realizowaną przez IMC strategią na 2013 rok, 71 proc. ziemi IMC zostało przeznaczone na zasiew upraw wysokomarżowych – kukurydza (50% banku ziemi) oraz słonecznik (21%). Kukurydzę zasiano na 60,8 tys. ha (51% większa powierzchnia niż przed rokiem), a słonecznik na 25,5 tys. ha (41% więcej niż przed rokiem). Łącznie ze zbożami ozimymi areał zasiany w tym sezonie przekracza 120 tys. ha o 46% większym niż w 2012 r.

Czytaj więcej

03.04.2013
IMC zwiększa efektywnośćoperacyjną

IMC, jedna z najbardziej efektywnych spółek rolniczych na Ukrainie, wdraża program, który pozwoli osiągnąć jej rekordowe wyniki plonów i wskaźniki efektywności. W 2013 roku w ramach programu IMC Compass firma zmniejszy ryzyko pogodowe.

Czytaj więcej

26.03.2013
IMC: Wypłata odsetek z obligacji

IMC informuje o czasowym i całkowitym uregulowaniu  3  zobowiązania odsetkowego dla obligatariuszy Spółki. Wypłata została zrealizowana 26.03.2013 r. przy następujących parametrach:

 • Całkowita wartość wypłaconych odsetek: 7 028 000,00 UAH (równowartość 879,3   tys. USD)
 • Oprocentowanie (%): 14,0
 • Data zapadalności: 24 czerwca 2014 r.
14.02.2013
IMC sfinalizowało największe przejęcie w historii Spółki

IMC, rolniczy holding notowany na GPW, zakończył transakcję przejęcia spółki dzierżawiącej 38 tys. ha oraz dysponującej 115 tys. ton mocy magazynowych w regionie Czernihowa, na Ukrainie. Giełdowa grupa zapłaciła za firmę 39,8 mln USD. Dzięki transakcji bank ziemi IMC zwiększył się do ponad 120 tys. ha, a moce magazynowe do 338 tys. ton

Czytaj więcej

2012
26.12.2012
IMC: Wypłata odsetek z obligacji

IMC informuje o czasowym i całkowitym uregulowaniu  2  zobowiązania odsetkowego dla obligatariuszy Spółki. Wypłata została zrealizowana 25 .12.  2012 r. przy następujących parametrach:

 • Całkowita wartość wypłaconych odsetek: 6 980 000 UAH (równowartość 873,3 tys. USD)
 • Oprocentowanie (%): 14,0
 • Data zapadalności: 24 czerwca 2014 r.
16.11.2012
IMC skokowo zwiększa przychody

IMC, jeden z najdynamiczniejszych ukraińskich agroholdingów, po dziewięciu miesiącach 2012 r. zwiększył przychody o 268% do 54,29 mln USD.

Czytaj więcej

26.09.2012
IMC: Wypłata odsetek z obligacji

IMC informuje o czasowym i całkowitym uregulowaniu pierwszego zobowiązania odsetkowego dla obligatariuszy Spółki. Wypłata została zrealizowana 25 września 2012 r. przy następujących parametrach:

 • Całkowita wartość wypłaconych odsetek: 7 028 000 UAH (równowartość 879,3 tys. USD)
 • Oprocentowanie (%): 14,0
 • Data zapadalności: 24 czerwca 2014 r.
21.09.2012
IMC wraz z firmą Dragon Capital przeprowadziło „Dzień Inwestora”

Spółka IMC, na przykładzie własnego klastra w rejonie obwodu Czernihowskiego, przedstawiła inwestorom swój model biznesowy, osiągnięcia, a także stosowane technologie.

Kijów, 21 września 2012 r. 

Czytaj więcej

31.08.2012
Skokowy wzrost wyników IMC w pierwszej połowie 2012 r.

IMC, jeden z najdynamiczniejszych ukraińskich agroholdingów, w pierwszym półroczu zwiększył przychody o 193 proc. do 32,14 mln USD. Wyniki na poziomie EBITDA i netto bez zdarzeń jednorazowych również zanotowały wysoki wzrost, odpowiednio o 42 proc. (29,35 mln USD) i 43 proc. (24,83 mln USD). Na poprawę sytuacji w dużej mierze przełożyła się ekspansja banku ziemi giełdowej grupy oraz aktywna praca nad efektywnością produkcji.

 

Czytaj więcej

 

06.08.2012
Bardzo dobre zbiory ozimych zbóż na polach IMC

Giełdowa grupa rolnicza IMC zakończyła żniwa na polach zasianych zbożach ozimymi. Wydajność pszenicy wyniosła 4,43 tony na hektar, czyli więcej niż w 2011 r (4,1 t/ha).  Dobre plony udało się osiągnąć pomimo niesprzyjających warunków pogodowych na Ukrainie.

 

Czytaj więcej

 

04.07.2012
Grupa IMC pozyskała 200 mln hrywien na ekspansję

Spółka Burat-Agro, wchodząca w skład rolniczej Grupy IMC, z sukcesem uplasowała emisję obligacji o wartości 200 mln hrywien. Pozyskane pieniądze będą przeznaczone na rozwój Grupy, w szczególności na zwiększenie areału upraw. Do końca tego roku IMC planuje wzrost banku ziemi z obecnych 82,7 tys. do 120 tys. ha.

Kijów, 4 lipca 2012 r.

Czytaj więcej

28.06.2012
IMC od 2 lipca w sWIG80

Grupa rolnicza IMC po sesji 29 czerwca wejdzie do indeksu sWIG80. O awansie spółki do składu tego indeksu zadecydowała nadzwyczajnej rewizja przeprowadzona przez GPW.

Kijów 28 czerwca

Czytaj więcej

15.06.2012
IMC zasiała rekordowy areał ziemi

Giełdowa grupa IMC obiecująco zakończyła kampanię siewną. W tym sezonie Spółka przeznaczyła na uprawy blisko 83 tys. ha., co oznacza wzrost areału o prawie 120 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zasiewom towarzyszyły bardzo sprzyjające warunki pogodowe, co pozytywnie przekłada się na perspektywy zbiorów.

Kijów, 15 czerwca 2012 r.

Czytaj więcej

16.05.2012
Dobry start IMC w 2012 roku

W pierwszych trzech miesiącach 2012 r. zysk netto IMC bez zdarzeń jednorazowych wzrósł o 160% do 436 tys. USD. Solidną zwyżkę giełdowa grupa rolnicza zanotowała na wszystkich poziomach zyskowności. W ostatnich miesiącach Spółka bardzo dużo uwagi poświęciła dynamicznemu rozszerzeniu banku ziemi, który pod koniec kwietnia wzrósł do blisko 83 tys. ha. Oznacza to wzrost o 118% od momentu oferty publicznej wiosną ubiegłego roku. Całkowite przychody IMC w pierwszym kwartale 2012 r. wzrosły o 125% do 18,3 mln USD. Ich znaczący wzrost wynika z większych zapasów zbóż Spółki na koniec 2011 r. Pod koniec grudnia ubiegłego roku ich wartość księgowa wynosiła 33,8 mln USD, podczas gdy w analogicznym okresie 2010 r. było to 10,0 mln USD.

25.04.2012
IMC wkracza do grona największych agroholdingów Ukrainy

Grupa IMC przejmuje dwa przedsiębiorstwa rolnicze, które łącznie dzierżawią 18,5 tys. ha ziemi. Tym samym spółka rozszerza areał powierzchni uprawnej do blisko 83 tys. ha. Transakcja to część projektu mająca na celu znaczące zwiększenie banku ziemi w 2012 r. Strategia IMC zakłada, że do 2019 r. firma będzie kontrolować 285 tys. ha. IMC planuje, wraz z rozszerzeniem areału upraw, osiągnięcie wyniku EBITDA na poziomie 185 mln dolarów w 2019 r. Spółka chce osiągnąć ten cel poprzez kontynuowanie dotychczasowej strategii – koncentracji na najbardziej dochodowych uprawach, ich odpowiedniej rotacji oraz efektywnej hodowli krów mlecznych

21.03.2012
IMC zwiększa bank ziemi do 64 tys. ha

Spółka z grupy rolniczej IMC przejmuje ukraińskie przedsiębiorstwo dzierżawiące 4,5 tys. ha. Transakcja pozwoli giełdowej firmie zwiększyć areał ziemi uprawnej do 64,2 tys. ha., a moce magazynowe do 223 tys. ton. Władze grupy dodatkowo negocjują kolejne przejęcia, którą pozwolą zwiększyć bank ziemi do ponad 100 tys. ha.Przejmowane przedsiębiorstwo ma umowy dzierżawy ziemi na 5 lat. Pola zlokalizowane są w regionie Połtawy, w pobliżu ferm już wcześniej należących do IMC. Jest to już trzecia transakcja w zakresie zwiększenia banku ziemi zrealizowana w tym kwartale.

Top