Z SZACUNKIEM DO LUDZI I ZIEMI

IMC jest jednym z 10 największych rolniczych firm na Ukrainie.

Rada Dyrektorów

Oleksandr PETROW
Przewodniczący Rady Dyrektorów

Jest głównym akcjonariuszem oraz założycielem IMC. Nadzoruje kwestie związane ze strategią biznesową firmy.

Ukończył Leningradzką Wojskową Akademię Medyczną w 1981 roku. Ma duże doświadczenie w udanej realizacji projektów biznesowych w ukraińskim sektorze rolniczo-przemysłowym. Przed powstaniem IMC był założycielem i właścicielem własnej spółki "Klub Sera", zakładu przetwórstwa mleka w Kremenczugu, oraz innych przedsiębiorstw rolno-przemysłowych zlokalizowanych na Ukrainie.

Alex LISSITSA
Dyrektor wykonawczy, Prezes

Prowadzi bieżące zarządzanie firmą i jest odpowiedzialny za realizację krótkoterminowych i długoterminowych planów spółki. Odpowiada również za planowanie i skuteczne wdrażanie strategii długoterminowej.

Posiada dyplom ze specjalnością „Ekonomia przedsiębiorstwa” Państwowego Uniwersytetu Rolniczego Ukrainy (Kijów), doktorat z Rolnictwa, Uniwersytetu im. Humboldta (Berlin, Niemcy).

Posługuje się językiem ukraińskim, rosyjskim, niemieckim oraz angielskim.

Dmytro MARTYNIUK
Dyrektor wykonawczy ds. finansowych

Nadzoruje wszystkie aspekty finansowe strategii spółki. Koordynuje kwestie związane z finansami IMC poprzez zarządzanie polityką firmy w zakresie zadłużenia i opodatkowania. Odpowiedzialny również jest za audyt, kontrolę finansową oraz budżet.

Ukończył Kijowski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny z dyplomem magistra z Bankowości i Zarządzania.

Posługuje się językiem ukraińskim, rosyjskim oraz angielskim.

Oleksandr WIERŻIHOWSKIJ
Dyrektor wykonawczy, Dyrektor ds. operacyjnych

Jest związany z IMC od 2013 r., gdzie jest odpowiedzialny za działalność operacyjną spółki. Posiada ponad 10 -letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w spółkach rolnych. Studia wyższe ukończył w 2009 r. w Narodowym Uniwersytecie Zasobów biologicznych oraz naturalnych Ukrainy, uzyskując tytuł lekarza weterynarii, tam też odbył studia podyplomowe w zakresie jakości, standaryzacji i certyfikacji (2010). Na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie kształcił się w zakresie zarządzania jakością i procesami (2010).

Olena KRYSENKO
Dyrektor wykonawczy, Dyrektor handlowy

Pani Krysenko pracuje w Firmie od 2007 roku i jest odpowiedzialna za sprzedaż w kraju i za granicą, logistykę i strategię sprzedaży. Ma ponad 20 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w sprzedaży i logistyce. Ukończyła Kijowski Instytut Turystyki, Ekonomii i Prawa w 2001 roku i posiada dyplom magistra zarządzania.

Serhij KLIMISZYN
Dyrektor wykonawczy, Dyrektor Departamentu Prawnego

Dołączył do firmy w 2007 roku. Odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem prawnym, zgodność z przepisami prawnymi regulującymi działalność spółki, oraz obsługę prawną przedsiębiorstw zagranicznych Grupy IMC. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w praktyce prawniczej w przemyśle, rolnictwie, oraz branży finansowej. W 1997 roku ukończył studia na Państwowym Uniwersytecie w Kazachstanie.

Alfons BALMANN
Dyrektor niewykonawczy

Jest Przewodniczącym Komitetu ds. audytu.

Jako ekonomista w dziedzinie rolnictwa uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie w Getyndze (Niemcy), oraz na Uniwersytecie im. Humboldta w Berlinie. Jest profesorem Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle-Wirtemberdze.

Jest dyrektorem Instytutu Rozwoju Rolnictwa Europy Środkowo – Wschodniej w Leibniz (IAMO), a także szefem departamentu przekształceń strukturalnych od 2002 roku.

Posługuje się językiem niemieckim oraz angielskim.

Andrzej SZUREK
Dyrektor niewykonawczy

Doradza spółce w zakresie relacji z inwestorami i mediami. Ukończył Uniwersytet Warszawski ze specjalizacją stosunki międzynarodowe. Studiował również w Kazachskim Narodowym Uniwerystecie Al. – Farabi. Andrzej ma ponad 15 letnie doświadczenie w sferze relacji inwestorskich i komunikacji biznesowej.

Mówi po polsku, angielsku, rosyjsku i ukraińsku.

Wyższa kadra kierownicza

Mykoła Pyłypenko
Dyrektor ds. Produkcji

Jest zatrudniony w spółce od 2007r. Odpowiada za organizację technologicznego obszaru procesu uprawy rolnych. Absolwent Instytutu rolniczego w Połtawie na kierunku "Rolnictwo", specjalność "Agronomia" (1992). Od 1993r. jest związany z branżą rolniczą, posiada ponad 30-letnie doświadczenie w uprawie roślin oraz organizacji procesu technologicznego.

Yuliia ANDRUSHKINA
Dyrektor ds. marketingu i relacji inwestorskich

Pani Andrushkina dołączyła do firmy w 2012 roku. Jest odpowiedzialna za marketing i IR. Ma ponad 20 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w marketingu dóbr konsumenckich i przemysłowych. W 2000 r. ukończyła Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy "KPI", Wydział Zarządzania i Marketingu, Specjalizacja "Marketing".

Bogdan KRIWICKIJ
Zastępca generalnego dyrektora ds. innowacji

Pracuje w spółce od 2017 roku. Odpowiada za poszukiwanie, testowanie i wdrażanie technologii rolnictwa precyzyjnego w produkcji oraz za rozwój innowacyjnej kultury w firmie. Posiada ponad 10 lat doświadczenia w sferze innowacji w rolnictwie. W 2012 r. ukończył Narodowy Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Gospodarki Środowiskiem Ukrainy ze specjalizacją „Ekologia i ochrona środowiska naturalnego”.

Iryna KOZENKO
Zastępca dyrektora generalnego ds. Lądowych i Polityki Społecznej

Dołączyła do zespołu w 2013 roku. Jest odpowiedzialna za realizację polityki społecznej w firmie, utrzymanie i rozwój banku ziemi wydzierżawionej. Ma 15 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym w branży rolniczej ds. dzierżawy gruntów. W 1990 roku ukończyła Instytut Przemysłowy w Dnieprodzierżyńsku zdobywając dyplom inżyniera. W 1997 roku ukończyła studia na Państwowej Politechnice w Dnieprodzierżyńsku i otrzymała tytuł magistra administracji publicznej.

Ewgienij KORNIEJEW
Zastępca Dyrektora Generalnego ds. kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem

W IMC od 2007 r. Zakres jego obowiązków obejmuje kontrolę i audyt wewnętrzny oraz zarządzanie ryzykiem.Posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie finansów korporacyjnych. W 2008 r. ukończył Uniwersytet Narodowy w Kijowie im. T. Szewczenki, gdzie uzyskał tytuł magistra z zakresu Finanse. Członek ACCA od 2018

Top