Z SZACUNKIEM DO LUDZI I ZIEMI

IMC jest jednym z 10 największych rolniczych firm na Ukrainie.

Polityka socjalna - to bardzo ważna część biznesu rolniczego na Ukrainie. Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich, ich infrastruktury, stworzenia takich warunków, w których ludzie chcieliby mieszkać i pracować jest gwarancją pozyskania dla firmy potencjalnych pracowników, którzy będą rokującymi profesjonalistami w swoim zawodzie. Wspomaganie rozwoju obszarów wiejskich stwarza firmie możliwość otrzymywania wsparcia od lokalnych władz i mieszkańców danej miejscowości.

IMC nie odcina się od społecznych problemów tych regionów, gdzie umiejscowione są przedsiębiorstwa firmy. Na lata 2008-2021 firma sfinansowała:

  • remonty szkół, przedszkoli oraz punktów położniczo-medycznych
  • remonty dróg, kanalizacji, oświetlenie miejscowości
  • zakup sprzętu i samochodów sanitarnych dla rejonowych szpitali
  • sponsorowanie drużyn piłkarskich
  • budowa mostu, budownictwo szkoły
  • stałą sponsorską pomoc dla szkół i przedszkoli
  • sponsorowanie regionalnych imprez kulturalnych: festiwali, targów, a także różnych świąt na wsiach
  • pomoc szpitalom powiatowym i wojewódzkim w walce z COVID-19

W 2021 roku przedsiębiorstwa IMC udzieliły pomocy socjalnej o wartości ponad 18 mln hrywien.

W 2012 roku została podjęta decyzja o połączeniu wszelkich naszych działań w jedną organizację, program – „IMC Pomaga”.

WSPÓLNIE ZBLIŻAMY SIĘ DO ZWYCIĘSTWA

Pomoc Siłom Zbrojnym Ukrainy i Obronie Terytorialnej w wojnie z rosyjskim okupantem stała się priorytetem dla IMC od pierwszych dni pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę – 24 lutego 2022 r.

Centrala IMC natychmiast przekazała 10 mln hrywien na specjalne konto Narodowego Banku Ukrainy, utworzone w celu gromadzenia środków na potrzeby Sił Zbrojnych. Przekazaliśmy kolejne 5 mln hrywien na fundusz charytatywny „Wróć żywym”. Firma przeznaczyła 1 milion hrywien na zakup żywności dla naszego wojska. Zakupiliśmy 30 000 worków budowlanych na budowę fortyfikacji w Kijowie, a biurowe laptopy i smartfony przekazano Obronie Terytorialnej miasta.

Przedsiębiorstwa IMC działające w regionach również natychmiast włączyły się do walki z wrogiem. W 2022 roku przedsiębiorstwa IMC z obwodu czernihowskiego, sumskiego i połtawskiego przekazały 37 samochodów osobowych, ciężarowych i osobowych, 6 dronów, 18 krótkofalówek, 11 lornetek, 13 kompletów baterii akumulatorowych , 25 kamizelek kuloodpornych, 32 piece polowe i 2 generatory elektryczne. Przedsiębiorstwa IMC wyprodukowało i dostarczyło 60 metalowych jeżowców przeciwpancernych i 330 jeżowców obronnych do układania konstrukcji obronnych. Zakupiono również 120 fundamentów blokowych i płyt stropowych, które zostały dostarczone na miejsce.

Przedsiębiorstwa IMC stale pomagały również naszym obrońcom w dostawie paliwa do sprzętu i transportu, przekazując 110 960 litrów diesla i benzyny.

Razem do zwycięstwa! Sława Ukrainie!

ІМК допомагає

Raport z działalności w zakresie CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) 2021-2022

Raport z działalności w zakresie CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) 2019-2020

Raport z działalności w zakresie CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) 2017-2018

Top